Angst

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Deze tekst gaat over angst in de palliatieve fase (als genezen niet meer mogelijk is). 

Angst is in het dagelijks leven een normale reactie op dreigend gevaar. Bij mensen met een levensbedreigende ziekte komt angst vaak voor.

Als de angst voor belemmering van het dagelijks leven zorgt, doordat de angst heel hevig of vaak aanwezig is, dan is sprake van een angststoornis.

Veel mensen denken dat hun angst een normale reactie is en dat er daarom niets aan gedaan hoeft te worden of kan worden. Als je veel last van angst hebt, bespreek dit dan met je arts. Er zijn namelijk verschillende manieren om angst te behandelen. Een angststoornis is altijd reden tot behandeling.

Lees verder over:

Vormen van angst

Angst kan worden ingedeeld in 3 vormen:

 • Reactieve angst: gevoelens van beklemming en vrees als reactie op dreigend onheil of gevaar
 • Angststoornis door een somatische aandoening en/of een middel: angst als direct gevolg van een lichamelijke ziekte of een geneesmiddel
 • Andere angststoornissen: vormen van angst die een hoge lijdensdruk (pijn of last die de patiënt ervaart) veroorzaken en/of de hele tijd aanwezig zijn en/of het dagelijks functioneren belemmeren. Dit zijn meestal angststoornissen die al aanwezig waren voordat de patiënt de levensbedreigende ziekte kreeg.

In de palliatieve fase gaat het vooral om reactieve angst en angststoornissen door een somatische aandoening en/of een middel. Angst gaat vaak samen met depressie.

Klachten

Angst kan gepaard gaan met de volgende klachten:

 • Moeheid
 • Spanning
 • Zweten
 • Hartkloppingen
 • Kortademigheid
 • Duizeligheid
 • Vaak plassen
 • Diarree
 • Slikproblemen
 • Rillingen
 • Verhoogde prikkelbaarheid (chagrijnig/gevoeliger/sneller geïrriteerd)
 • Slaapproblemen

Oorzaken 

Reactieve angst kan uitgelokt of verergerd worden door:

 • symptomen van de ziekte, zoals kortademigheid of pijn
 • karaktereigenschappen van de patiënt: iemand met controlebehoefte kan bijvoorbeeld angstig worden van het vooruitzicht om afhankelijk te worden van anderen
 • het vooruitzicht van de dood

Oorzaken van een angststoornis door een somatische aandoening en/of een middel kunnen zijn:

 • Pijn
 • Kortademigheid; dit zorgt vaak voor de angst om te stikken
 • Verstoring van de stofwisseling: bijvoorbeeld een te hoog calciumgehalte van het bloed
 • Hormonale stoornissen: bijvoorbeeld een te snel werkende schildklier, hormoonproducerende tumoren (bijvoorbeeld van de bijnier)
 • Hersentumoren of uitzaaiingen in de hersenen
 • Medicijnen: bijvoorbeeld opioïden (pijnstillers, bijvoorbeeld morfine), antidepressiva of medicatie voor de ziekte van Parkinson
 • Stoppen met gebruik van: alcohol, nicotine, benzodiazepines (als slaapmiddel of angstverminderend middel, bijvoorbeeld diazepam), opioïden
 • Koorts
 • Delier (verwardheid die plotseling ontstaat,binnen enkele uren tot dagen)

Onderzoek en diagnose

De arts zal eerst anamnese en lichamelijk onderzoek bij je doen. Een anamnese is een gesprek waarbij de arts je vragen stelt over je voorgeschiedenis en je klachten. Hij of zij kan je daarna adviseren aanvullend onderzoek te laten doen, zoals:

 • Vragenlijsten om te meten hoeveel angst je ervaart
 • Laboratoriumonderzoek of CT-scan van de hersenen
 • Een gesprek met een psycholoog of psychiater

Behandeling van angst of een angststoornis

Aan de hand van de onderzoeken kan de arts bepalen of de angst binnen de normale grenzen valt. Praten over je angstklachten kan dan genoeg zijn om je angst te verminderen.

Is de angst ernstiger, dan kan de arts verschillende behandelingen voorstellen. Deze zijn onder te verdelen in:

 • behandeling van de oorzaak
 • behandeling van de klachten 

Behandeling van de oorzaak

 • Behandeling van pijn, kortademigheid, koorts, delier, te hoog calciumgehalte van het bloed, hormonale stoornissen of hersenmetastasen
 • Minderen of stoppen met innemen van medicijnen
 • Bij ontwenningsverschijnselen door stoppen met medicijnen: weer beginnen met innemen van deze medicijnen
 • Bij ontwenningsverschijnselen door stoppen met roken: nicotinepleisters

Behandeling van de klachten

Heb je last van reactieve angst, dan is vaak geen aparte behandeling nodig. Gevoelens van angst zijn normaal in je situatie. Een gesprek met je arts of verpleegkundige kan wel helpen de angst te verminderen. Zij bespreken met je welke dingen van invloed zijn op zijn angst en hoe je hiermee om kunt gaan.

Bij ernstige reactieve angst of in het geval van een angststoornis kun je een of meer van de volgende behandelingen krijgen:

 • Erkennen van de angst en ondersteuning door te luisteren zijn het belangrijkste onderdeel van de behandeling
 • Ademhalings- en ontspanningsoefeningen
 • Begeleiding door fysiotherapeut of geestelijk verzorger
 • Gedragstherapie of cognitieve therapie
 • Medicijnen zoals slaapmiddelen of angstverminderende middelen. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van benzodiazepines, zoals oxazepam, lorazepam of temazepam. Soms worden andere medicijnen gegeven.

Nazorg en controle

Om te beoordelen of je angst vermindert, heb je regelmatig een gesprek(ken) met je arts of verpleegkundige.
Werkt de behandeling niet (genoeg), dan kunnen gesprekken met een psycholoog, psychiater of geestelijk verzorger mogelijk helpen.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Manon Boddaert

Arts palliatieve zorg, IKNL

Foto Etje Verhagen

Drs. Etje Verhagen-Krikke

GZ-psycholoog, Praktijk De Beken

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. José van Nus-Stad

Manager informele zorg, Kuria

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Francis Mensink

Verpleegkundig consulent, IKNL

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Jeanet van Noord

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg, LUMC

illustratie-arts-man

Dr. Alexander de Graeff

Internist-oncoloog, UMC Utrecht

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: januari 2016