Hulp bij het sterven

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Het kan zijn dat je klaar bent met het leven in jouw situatie. Bijvoorbeeld door de pijn en de ongemakken. Blijkt je lichaam sterker dan verwacht, dan wil je misschien je dood versnellen. 

Bij voorkeur bespreek je dit met je naasten. Voor hen kan je besluit moeilijk te accepteren zijn. Maar het is en blijft jouw keuze. Vraag hen dit te respecteren. 

Je kunt er ook met je huisarts of specialist over praten. Hij of zij weet vaak ook wat de mogelijkheden zijn om je sterven te versnellen. Bijvoorbeeld:

  • afzien van behandeling
  • stoppen met medicijnen
  • stoppen met eten en drinken
  • euthanasie
  • hulp bij zelfdoding

Afzien van behandeling

Je kunt besluiten om af te zien van behandelingen die het leven wat verlengen. Misschien heb je dit al vastgelegd in een behandelverbod

Voorbeelden van behandelingen die het leven verlengen: 

  • het geven van antibiotica om infecties te bestrijden 
  • reanimeren bij een hartstilstand: hartmassage door middel van druk en beademing

Stoppen met medicijnen

Je kunt je dood proberen te bespoedigen door de medicijnen die bedoeld zijn om je ziekte(n) te remmen, niet meer in te nemen. Stop nooit zomaar, maar bespreek dit altijd vooraf met je arts. Deze kan je vertellen wat er gebeurt als je stopt met de medicijnen. 

Stoppen met eten en drinken

Je kunt besluiten helemaal te stoppen met eten en drinken. Dit wordt ook wel ‘versterven’ genoemd. Je arts zal je hierin begeleiden.

Als je niet meer eet en drinkt gaat het lichaam zijn eigen voorraden aanspreken. Daardoor droog je uit. Dorst hoef je niet altijd te hebben. Wel kun je last hebben van een droge mond. Het helpt als iemand je mond en lippen nat houdt met wat water of ijs.

In de praktijk blijkt dat het stoppen met eten en drinken meestal tot een rustig sterfbed leidt. Het bewustzijn daalt. Daardoor ervaar je minder pijn. Ook is er minder kans op kortademigheid en braken. Hoe snel of hoe langzaam versterven tot de dood leidt, is meestal niet in te schatten.

Euthanasie

Als je vindt dat je ondraaglijk lijdt en er is geen uitzicht meer op verbetering, dan kun je je huisarts vragen je leven te beëindigen. Dit heet euthanasie.

De huisarts zal dit verzoek zorgvuldig overwegen en een andere arts om raad vragen. Euthanasie mag namelijk alleen onder strenge voorwaarden worden toegepast. Lees meer over euthanasie.

Hulp bij zelfdoding

Als je vindt dat je ondraaglijk lijdt en er is geen uitzicht meer op verbetering, dan kun je je huisarts vragen je te helpen bij zelfdoding.

De huisarts zal dit verzoek zorgvuldig overwegen en een andere arts om raad vragen. Hulp bij zelfdoding mag namelijk alleen onder strenge voorwaarden worden toegepast. Lees meer over hulp bij zelfdoding.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Manon Boddaert

Arts palliatieve zorg, IKNL

Foto Etje Verhagen

Drs. Etje Verhagen-Krikke

GZ-psycholoog, Praktijk De Beken

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. José van Nus-Stad

Manager informele zorg, Kuria

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Francis Mensink

Verpleegkundig consulent, IKNL

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Jeanet van Noord

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg, LUMC

illustratie-deskundige-man

Sebastiaan Hattink

Communicatiemedewerker, NVVE

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: oktober 2018