Hypercalciëmie bij ongeneeslijke kanker: te hoog calcium

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Te veel calcium in je bloed komt meestal doordat botweefsel wordt afgebroken. Bijvoorbeeld door de ziekte van Kahler (multipel myeloom) of uitzaaiingen in het bot. Een ander woord hiervoor is hypercalciëmie.

Lees op deze pagina over:

Wat is hypercalciëmie?  

Bij hypercalciëmie heb je een te hoog calciumgehalte van je bloed. Dan krijg je allerlei klachten. De ene klacht leidt vaak tot de andere. Bijvoorbeeld: het hoge calciumgehalte van je bloed zorgt ervoor dat je veel moet plassen. Daardoor kun je uitdrogen. En daardoor kun je dorst krijgen. 

Klachten door te veel calcium in het bloed

Als je hypercalciëmie hebt, kun je last hebben van: 

Goed om te weten: te veel calcium in het bloed geeft niet altijd veel klachten. Sommige mensen merken er (bijna) niets van. 

Oorzaken van hypercalciëmie

Hypercalciëmie komt meestal doordat botweefsel wordt afgebroken. In bot zit veel calcium en als het bot wordt afgebroken, komt er calcium in het bloed.

Dit komt vooral voor bij:  

Maar te veel calcium in het bloed kan ook andere oorzaken hebben, zoals:

 • te snel werkende bijschildklieren 
 • te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie) 
 • slecht werkende nieren 
 • slecht werkende bijnieren 
 • bijwerkingen van bepaalde medicijnen (calcium, vitamine A of D, bepaalde plastabletten) 
 • ziekte van Besnier-Boeck (sarcoidose)  
 • ziekte van Paget (botziekte)

Klachten zoals misselijkheid, verstopping en sufheid worden lang niet altijd veroorzaakt door te veel calcium in het bloed. Ze komen bijvoorbeeld ook voor bij chemotherapie, darmafsluiting (ileus) of als bijwerkingen van bepaalde pijnstillers (opioïden). Daarom is het erg belangrijk dat je arts deze klachten goed onderzoekt.

Onderzoek

 Je arts stelt je vragen en onderzoekt je. Om te weten of het calciumgehalte van je bloed echt te hoog is, raadt de arts je ook aan je bloed te laten onderzoeken. Daarvoor moet je bloed laten prikken.  

Het kan zijn dat je arts extra onderzoeken voorstelt, zoals: 

 • Een hartfilmpje (ECG).
 • Een scan (botscan, MRI-scan of CT-scan) om te kijken of er tumoren of uitzaaiingen in het bot zitten.

Hypercalciëmie bij ongeneeslijke kanker: wat is eraan te doen?

Als bekend is waar het te hoge calcium in het bloed door komt, is het belangrijk om de oorzaak aan te pakken, bijvoorbeeld door:

 • behandeling van de tumoren 
 • verandering van de medicijnen, bijvoorbeeld bij (bij)schildklier- of (bij)nierproblemen

Behandeling van de oorzaak is niet altijd mogelijk of helpt niet altijd of niet  genoeg. Dan kunnen je klachten behandeld worden. Door je bijvoorbeeld extra vocht te geven, meestal samen met medicijnen, vaak via een infuus. 

Wat kun je zelf doen bij hypercalciëmie?  

Heb je wel klachten, zoals misselijkheid of veel plassen? Zeg dat dan tegen je verzorgenden en/of huisarts. Maak je je zorgen? Vraag dan gerust of je bloed onderzocht kan worden op calcium. 

Wat wil je en wat vind je belangrijk?

Als je arts je een behandeling voorstelt, hoef je daar geen ‘ja’ op te zeggen. Het is erg belangrijk om goed na te denken over wat jij zelf wil. Vraag gerust naar de voordelen én de nadelen van de behandelingen. Wat weegt voor jou het zwaarst? Wat wil je wel, en wat wil je niet?

Bespreek je wensen met je arts, zorgverleners en naasten. Vertel hun duidelijk wat je wilt. Dan kunnen zij jou de zorg bieden die bij jou past. 

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Dianne Boxman

Verpleegkundig adviseur palliatieve zorg, Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)

LinkedIn

illustratie-arts-man

Dr. Alexander de Graeff

Internist-oncoloog, UMC Utrecht

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

logo Over Palliatieve Zorg

Palliatieve Zorg Nederland

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: september 2022