Wie kan helpen bij levensvragen en spirituele problemen?

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Met levensvragen en spirituele problemen kun je terecht bij:

Zij kunnen je steunen en samen met je kijken waar je kracht en inspiratie uit haalt. Daardoor leer je zo goed mogelijk omgaan met je situatie. En kun je toegroeien naar het moment van afscheid nemen.

In de laatste fase kun je ook met een vrijwilliger van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) bespreken welke belangrijke vragen je bezighouden. Dat geldt ook voor je naasten.

Arts en (wijk)verpleegkundige

Je arts of de verpleegkundige kan je vragen wat je bezig houdt en wat je nog belangrijk vindt. Je kunt dit ook zelf aan je arts of verpleegkundige vertellen.

Als je dat wilt, verwijst je arts of de verpleegkundige je naar een geestelijk verzorger. Je kunt ook zelf contact opnemen met een geestelijk verzorger.

Misschien heb je last van angst, depressie, eenzaamheid of heb je een moeilijk contact met een familielid. Dan kan de arts of verpleegkundige met je bespreken of je een verwijzing wilt naar een medisch maatschappelijk werker of psycholoog. Dat geldt ook als je in een bestaanscrisis bent geraakt.

Vermoedt de arts of verpleegkundige dat je psychiatrische problemen hebt, dan overlegt de arts met je over verwijzing naar een psychiater.

Geestelijk verzorger

Bij een geestelijk verzorger kun je terecht met vragen over zin en zingeving. Vragen zoals:

  • Wat is de zin van deze ziekte?
  • Waarom overkomt mij dit?
  • Wie ben ik?
  • Wie ben ik voor de mensen om mij heen?
  • Hoe bereid ik mij voor op de naderende dood?
  • Hoe rond ik het leven af?

Voor iedereen met levensvragen

Bij een geestelijk verzorger denken mensen meestal aan een geloof. Maar een geestelijk verzorger is er voor iedereen met levensvragen. Hij of zij heeft aandacht voor wat mensen raakt en bezighoudt. Geloof kan daar een onderdeel van zijn, maar dat hoeft niet.

Een geestelijk verzorger helpt je duidelijk te krijgen wat voor je van waarde is. En wat je troost, kracht en houvast geeft. Bij het maken van belangrijke keuzes kun je hier op terugvallen.

Hij of zij kan ook helpen bij een bestaanscrisis. Duurt die crisis langer dan enkele dagen, dan zal hij overleggen met bijvoorbeeld je arts of een psycholoog of je extra ondersteuning nodig hebt, en hoe die het best gegeven kan worden.

Quote Charlotte, geestelijk verzorger

Quote: overpalliatievezorg.nl

Je kunt met je huisarts of wijkverpleegkundige bespreken welke geestelijke verzorger bij je past. Dat kan een pastor, predikant, priester, imam, pandit, algemeen geestelijk verzorger of humanistisch raadsman zijn. Ben je opgenomen in een ziekenhuis of zorginstelling, dan kun je aangeven dat je graag een gesprek wilt met een geestelijk verzorger.

Een geestelijk verzorger is er ook voor je naasten. Als je dat wilt, kan hij een ritueel uitvoeren om je te steunen. Bijvoorbeeld de ziekenzalving, een zegening of een gebed om kracht voor het afscheid of om vergeving.

Medisch maatschappelijk werker

Een medisch maatschappelijk werker kan je steun geven bij verdriet, zorgen en onzekerheden. En je helpen met praktische vragen, bijvoorbeeld over zorg thuis, je werk, geldzaken en vergoedingen.

Psycholoog

Vind je het moeilijk om bepaalde gedachten en gevoelens te bespreken met mensen in je directe omgeving, dan kun je praten met een psycholoog. Hij of zij kan je ook helpen als je vastloopt in het verwerken van wat je overkomt, of bij een bestaanscrisis. De psycholoog voert een of meer gesprekken met je. Het doel daarvan is dat je kunt omgaan met je situatie en de gevoelens die daarbij horen.

Psychiater

Een psychiater is een arts die zich gespecialiseerd heeft in psychische aandoeningen. Deze arts kan je helpen als je in een depressie bent geraakt of een andere psychische aandoening hebt. Hij of zij praat met je en kan je voorstellen om bepaalde medicijnen te gebruiken.

Speciaal opgeleide vrijwilligers (palliatief-terminale fase)

De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) geven hulp en begeleiding aan mensen die niet lang meer te leven hebben en hun naasten. Met een vrijwilliger van de VPTZ kun je bespreken welke belangrijke vragen je bezighouden. Dat geldt ook voor je naaste(n).

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Manon Boddaert

Arts palliatieve zorg, IKNL

Foto Etje Verhagen

Drs. Etje Verhagen-Krikke

GZ-psycholoog, Praktijk De Beken

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. José van Nus-Stad

Manager informele zorg, Kuria

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Francis Mensink

Verpleegkundig consulent, IKNL

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Jeanet van Noord

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg, LUMC

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: november 2019