Zingeving

Door kanker verandert het leven. Het brengt uw bestaan en zekerheden aan het wankelen. Dingen die in het verleden zijn gebeurd of keuzes die u heeft gemaakt, kunnen in een ander licht komen te staan. De toekomst is uiterst onzeker geworden.

Wie de diagnose kanker krijgt is zich opeens heel bewust van de eindigheid van zijn bestaan. Dit kan er toe leiden dat u zichzelf vragen stelt over het leven dat u tot nu toe heeft geleid. Heb ik het goed gedaan? Wat is nu eigenlijk echt belangrijk voor mij? Allerlei vragen die te maken hebben met de zin van het leven, ziekte en dood kunnen naar boven komen.

Veel mensen merken dat gaandeweg sommige dingen minder betekenis krijgen. Terwijl andere juist meer de moeite waard worden. Verbondenheid met andere mensen bijvoorbeeld, muziek, de natuur of kunst. Voor sommige mensen leidt de diagnose kanker tot een bestaanscrisis: alles is onzeker geworden, de zin van het bestaan is weg, de toekomst lijkt verdwenen.

> Meer over zingeving

7 resultaten gekoppeld aan dit onderwerp: