Hulp van vrijwilligers

Opslaan

Als aanvulling op de zorg door professionele zorgverleners kunnen vrijwilligers zorg verlenen. Voor patiënt en naasten kan de vrijwilliger veel betekenen. Dankzij de vrijwilliger kan de naaste bijvoorbeeld even tijd voor zichzelf vrijmaken. 

Organisaties die zich bezighouden met vrijwillige zorg zijn bijvoorbeeld: kerken, VPTZ-organisaties (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), het Rode Kruis en Humanitas. De huisarts of wijkverpleegkundige kan je vertellen waar jij in jouw regio hulp van vrijwilligers kunt vragen.

Vrijwilligers kunnen zieken bezoeken of gezelschap houden, waken of boodschappen doen. Ook kunnen zij emotionele ondersteuning bieden en zoeken naar oplossingen voor problemen die iemand ervaart. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg zijn speciaal opgeleid om mensen in de laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen.

Buddy's

In sommige plaatsten zijn ook buddy’s. Zij kunnen je emotionele steun geven, gaan met je mee naar het ziekenhuis of kunnen samen met je iets doen. Met de buddy kun je ook praten over het ziek zijn en de gevolgen daarvan. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: november 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.