Hulp van vrijwilligers

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Als aanvulling op de zorg door professionele zorgverleners kunnen vrijwilligers zorg verlenen. Voor patiënt en naasten kan de vrijwilliger veel betekenen. Dankzij de vrijwilliger kan de naaste bijvoorbeeld even tijd voor zichzelf vrijmaken. 

Organisaties die zich bezighouden met vrijwillige zorg zijn bijvoorbeeld: kerken, VPTZ-organisaties (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), het Rode Kruis en Humanitas. De huisarts of wijkverpleegkundige kan je vertellen waar jij in jouw regio hulp van vrijwilligers kunt vragen.

Vrijwilligers kunnen zieken bezoeken of gezelschap houden, waken of boodschappen doen. Ook kunnen zij emotionele ondersteuning bieden en zoeken naar oplossingen voor problemen die iemand ervaart. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg zijn speciaal opgeleid om mensen in de laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen.

Buddyzorg

In sommige plaatsten zijn ook buddy’s. Zij kunnen je emotionele steun geven, met je meegaan naar het ziekenhuis of samen met je iets doen. Met de buddy kun je ook praten over ziek zijn en de gevolgen daarvan. 

Een buddy vind je via een lokaal steunpunt Mantelzorg

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Manon Boddaert

Arts palliatieve zorg, IKNL

Foto Etje Verhagen

Drs. Etje Verhagen-Krikke

GZ-psycholoog, Praktijk De Beken

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. José van Nus-Stad

Manager informele zorg, Kuria

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Francis Mensink

Verpleegkundig consulent, IKNL

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Jeanet van Noord

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg, LUMC

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: november 2018