Hulp van vrijwilligers

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Als je wilt, kun je in de palliatieve fase zorg of hulp krijgen van vrijwilligers. De huisarts of wijkverpleegkundige kan je vertellen waar jij in jouw regio hulp van vrijwilligers kunt vragen.

Lees op deze pagina over:

Waarmee kunnen vrijwilligers helpen?

Vrijwilligers kunnen je helpen door bijvoorbeeld: 

  • samen boodschappen te doen 
  • een luisterend oor te bieden 
  • samen je hobby uit te oefenen omdat je dat alleen niet meer kan 
  • bij jou te zijn zodat jouw mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft

Vrijwilligersorganisaties zijn bijvoorbeeld het Rode Kruis of welzijnsorganisaties bij jou in de buurt. De huisarts of wijkverpleegkundige kan je vertellen waar jij in jouw regio hulp van vrijwilligers kunt vragen.

Buddyzorg

Buddyzorg is vrijwillige zorg verleend door buddy’s. Een buddy geeft steun bij het omgaan met de ziekte, als een soort maatje. Ze zijn vaak actief naast familie, vrienden en professionele hulpverleners. Voor patiënt en naasten kan de buddy veel betekenen. Zo kan de naaste bijvoorbeeld even tijd voor zichzelf vrijmaken. 

Een buddy kan op allerlei manieren sociale en emotionele steun geven. Bijvoorbeeld:

  • luisteren en praten over emoties
  • steun geven bij het omgaan met de ziekte in het dagelijks leven
  • samen bouwen aan een sociaal netwerk
  • samen erop uit gaan
  • steun geven bij de contacten met artsen en hulpverleners

Een buddy vind je via een lokaal steunpunt Mantelzorg

Zorg en hulp van vrijwilligers in de laatste maanden van je leven

De VPTZ (Vrijwilligers in de Palliatief Terminale Zorg) is de koepel voor vrijwilligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg. De vrijwilligers aangesloten bij deze organisaties zijn opgeleid om patiënten te helpen tijdens de laatste paar maanden van hun leven. Ze bieden een luisterend oor en tonen begrip. Ze geven rust en steun, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor zijn of haar naasten. Op de website van VPTZ vind je alle hulporganisaties die aangesloten zijn en kun je direct hulp aanvragen.

De NPV biedt ook terminale thuishulp door vrijwilligers. De vrijwilligers ondersteunen mensen in de terminale fase en hun familieleden. De NPV heeft een christelijke achtergrond maar iedereen mag een beroep doen op de vrijwilligers van de NPV. Wel of geen christen, wel of geen lid, dat maakt niet uit. 

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Manon Boddaert

Arts palliatieve zorg, IKNL

Foto Etje Verhagen

Drs. Etje Verhagen-Krikke

GZ-psycholoog, Praktijk De Beken

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. José van Nus-Stad

Manager informele zorg, Kuria

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Francis Mensink

Verpleegkundig consulent, IKNL

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Jeanet van Noord

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg, LUMC

logo Over Palliatieve Zorg

Palliatieve Zorg Nederland

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: maart 2023