(Praktische) zaken regelen

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Het is aan te raden om een aantal (praktische) zaken te regelen voor als je gaat overlijden. Je kunt hierbij denken aan:

Door deze zaken tijdig te regelen kun je ervoor zorgen dat de dingen verlopen zoals je wilt. Ook kan het rust geven om zaken op orde te hebben.

Wanneer regelen?

Sommige mensen voelen een sterke behoefte om al dit soort dingen snel te regelen. Anderen willen er liever mee wachten. Of weten niet hoe ze het moeten regelen.

Wachten is begrijpelijk, maar stel het niet te lang uit. Anders heb je er misschien geen energie meer voor. Heb je advies of hulp nodig, bespreek dit dan met je huisarts of maatschappelijk werker. Of vraag andere mensen om je hierbij te helpen.

Financiële zaken

Heb je een partner en/of kind(eren), dan kan het rust geven als je weet dat je hen financieel goed achterlaat. Mogelijk moet je daar nog een aantal dingen voor regelen. Voor informatie, adviezen en tips kun je kijken op de website Wijzer in geldzaken (dossier overlijden) of de website van het Nibud. Je kunt ook hulp van een financieel adviseur vragen.

Testament

In een testament leg je vast aan wie je je geld en bezittingen wilt nalaten. Als er geen testament is, dan regelt de wet wat er met een nalatenschap gebeurt. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een niet-geregistreerde partner of een goede vriend(in) niets erft en de naaste familie alles. 

Een testament regel je bij de notaris. Je kunt het daar ook laten aanpassen. In een testament kunnen ook wensen voor de uitvaart staan. 

Heb je een partner en kinderen, dan is het aan te raden dat je partner ook een testament opmaakt. Lees meer over het testament op notaris.nl.

Codicil

In plaats van een testament, kun je ook een codicil opstellen. Hierin kun je aangeven hoe je je inboedel, sieraden en andere kostbaarheden wilt verdelen over nabestaanden. En wat je wensen voor de uitvaart zijn. Nalaten van geld kan niet via een codicil.

Een codicil moet met de hand geschreven zijn. Er moet een datum onderstaan en je handtekening. Voor een codicil heb je geen notaris nodig. 

Wensen rondom behandeling en levenseinde vastleggen

Je kunt je wensen rondom behandeling en levenseinde vastleggen. Bijvoorbeeld welke behandelingen je wel of juist niet wilt en wie je wettelijk vertegenwoordiger is. Zo houd je invloed op de gewenste zorgverlening tijdens de allerlaatste fase van je leven. Lees meer over het vastleggen van wensen voor het levenseinde.

Wanneer je je wensen schriftelijk vastlegt, maak je een wilsverklaring. Lees: Hoe stel ik een wilsverklaring op?

Waar wil je verblijven in de laatste fase?

Het is belangrijk om tijdig te overleggen met je huisarts en/of de thuiszorg wat de mogelijkheden zijn. Je kunt ook alvast eens kijken bij een hospicevoorziening.

Weet je niet waar je in de laatste fase wilt verblijven, of twijfel je nog? Misschien helpt de KeuzeHulp Palliatieve Zorg. Via filmpjes en een stappenplan kun je aangeven wat je wilt. Vervolgens maakt het programma een afweging op basis van je antwoorden.

Uitvaart regelen

Misschien wil je je eigen uitvaart regelen, of een deel daarvan. Dan kun je contact opnemen met een uitvaartondernemer. Je kunt je wensen ook bespreken met je naasten. Lees ook: Wat kan ik regelen voor mijn eigen uitvaart?

Als je niet over je eigen uitvaart wilt of kunt praten, dan kunnen je naasten je uitvaart voor je regelen.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Manon Boddaert

Arts palliatieve zorg, IKNL

Foto Etje Verhagen

Drs. Etje Verhagen-Krikke

GZ-psycholoog, Praktijk De Beken

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. José van Nus-Stad

Manager informele zorg, Kuria

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Francis Mensink

Verpleegkundig consulent, IKNL

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Jeanet van Noord

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg, LUMC

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: november 2018