Hoe wordt palliatieve zorg vergoed?

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Palliatieve zorg wordt vergoed uit de zorgverzekering, de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit hangt af van of je een indicatie voor de Wet langdurige zorg hebt, of niet.

Voor sommige zorg betaal je het eigen risico en/of een eigen bijdrage.

Waar kun je informatie krijgen over vergoedingen?

 
Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Voor informatie over de vergoeding vanuit je zorgverzekering kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar.

je zorgverzekering vergoedt kosten van onder andere: ziekenhuis, huisarts, wijkverpleging, tijdelijk verblijf in verpleeghuis, medicijnen en hulpmiddelen, fysiotherapie, vervoer en psychosociale zorg.

Je zorgverzekeraar kan je ook informatie geven over het eigen risico en eigen bijdragen.

Vergoeding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Voor informatie over vergoeding vanuit de Wlz, kun je contact opnemen met het zorgkantoor in je regio

In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat welke zorg je kunt krijgen. Het gaat onder andere om zorg in een zorginstelling (of Wlz-zorg thuis), persoonlijke verzorging en verpleging, medische zorg, vervoer naar het ziekenhuis en hulpmiddelen (bijvoorbeeld een rolstoel). 

Om deze zorg te krijgen, heb je een Wlz-indicatie nodig. Dit is een besluit waarin staat dat je recht hebt op langdurige zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft deze indicatie af.

 Voor zorg uit de Wlz geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Daarvoor kun je terecht bij het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Vergoeding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voor informatie over zorg vanuit de Wmo, kun je contact opnemen met je gemeente.

Daar kun je terecht voor bijvoorbeeld respijtzorg (vervangende zorg om de mantelzorger te ontlasten), hulpmiddelen, vervoer en maaltijdvoorziening thuis, huishoudelijke hulp en maatschappelijke ondersteuning.

Ook voor deze zorg gelden eigen bijdragen. Gaat het om een maatwerkvoorziening? Dan int het CAK de bijdrage. 

Zorg in natura of zorg via een pgb

Je kunt de zorg in natura krijgen of via een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb bepaal je zelf wie je zorgverlener wordt. Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar zorgaanbieders en ondersteuning. Een mix van zorg in natura en een pgb is soms ook mogelijk.

Vragen?

Weet je niet waar je voor zorg of ondersteuning naar toe moet of heb je hier vragen over? Dan kun je bellen of mailen met het Nationale Zorgnummer of het Juiste Loket

Tips

  • Wanneer je belt naar je zorgverzekeraar, vraag dan om zorgadvies. De betrokken medewerkers zijn vaak zorgdeskundigen die de tijd voor je nemen om met je mee te denken. 
  • Let op bij de keuze van thuiszorg (wijkverpleging). Biedt de aanbieder ook palliatieve zorg en heeft deze een contract met je zorgverzekeraar? Vraag advies voor een passende aanbieder bij je zorgverzekeraar.
  • Houd de kosten die voor eigen rekening komen goed bij. Denk aan verblijf in hospice, zelfzorgmiddelen, vervoerskosten etc. Die kunnen mogelijk worden meegenomen bij de belastingaangifte. 
  • Het is sinds kort ook mogelijk om thuis hulp bij levensvragen te krijgen van een geestelijke verzorger.  Vraag dit na bij het netwerk palliatieve zorg in je regio.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Chantal Pereira

Chantal Pereira

Adviseur palliatieve zorg, IKNL

LinkedIn

illustratie-arts-vrouw

Dr. Manon Boddaert

Arts palliatieve zorg, IKNL

Foto Etje Verhagen

Drs. Etje Verhagen-Krikke

GZ-psycholoog, Praktijk De Beken

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. José van Nus-Stad

Manager informele zorg, Kuria

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Francis Mensink

Verpleegkundig consulent, IKNL

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Jeanet van Noord

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg, LUMC

Logo Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: januari 2019