Hoe wordt palliatieve zorg vergoed?

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Als je niet meer kunt genezen van kanker, kun je palliatieve zorg krijgen. Dat kan op verschillende plaatsen: thuis, in een ziekenhuis, hospice of verpleeghuis. Het verschilt hoe de palliatieve zorg betaald wordt. Bekijk de verschillende vergoedingen voor palliatieve zorg bij kanker.

Lees op deze pagina over:

Of ga direct naar de tabel: wie vergoedt welke zorg?
 

Vergoeding palliatieve zorg bij kanker

De palliatieve zorg wordt (voor een deel) betaald uit drie ‘potjes’:

 • je eigen zorgverzekering
 • de Wlz: Wet langdurige zorg
 • de Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

Hoeveel en wat je precies vergoed krijgt, hangt af van:

 • de basisverzekering van je zorgverzekeraar
 • je eventuele aanvullende verzekering(en) bij je zorgverzekeraar
 • je gemeente
 • je inkomen (in sommige gevallen)

Jouw zorgverzekering

Iedereen in Nederland heeft een basisverzekering bij een zorgverzekeraar. Veel mensen hebben ook een aanvullende verzekering. Je basisverzekering vergoedt (een deel van) de kosten van:

Het is goed om vooraf bij je zorgverzekeraar na te vragen wat je vergoed krijgt en hoe.

 • Wat je vergoed krijgt: voor sommige zorg betaal je niets, voor andere betaal je een eigen risico of een eigen bijdrage.
 • Hoe je het vergoed krijgt: sommige verzekeraars betalen direct de rekening voor je, terwijl je bij andere het bedrag eerst zelf moet voorschieten. Je kunt het dan later (gedeeltelijk) terug vragen (declareren).

Meestal hoef je zelf niets bij te betalen voor:

 • De huisarts.
 • Hulpmiddelen die je kunt lenen, zoals een douchestoel, een rolstoel of een beugel boven je bed (om je aan op te trekken).
 • Wijkverpleging. De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke rol in de thuiszorg. Zij stelt vast welke zorg je nodig hebt (indicatie) en regelt dat.

Vergoeding hospice bij kanker

De zorgverzekeraar vergoedt ook de zorg in een hospice of bijna-thuis-huis. Je betaalt wel daggeld voor (bijvoorbeeld) eten en drinken. Als je aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat de zorgverzekering dat daggeld ook (gedeeltelijk) betaalt. Of dit voor jou geldt, kun je bij je zorgverzekeraar navragen.

Wil je liever thuis overlijden? De zorg die hierbij nodig is, wordt betaald vanuit je zorgverzekering.

Als je een Wlz-indicatie hebt, kan de zorg thuis, in een hospice of in een bijna-thuis-huis vanuit de Wlz vergoed worden. 

Wet Langdurige Zorg (de Wlz)

De Wlz regelt onder andere:

 • verblijf, verpleging en verzorging in een zorginstelling, of (als dat kan) thuis
 • hulpmiddelen, zoals een rolstoel
 • huishoudelijke hulp (soms) vervoer van en naar de plaats waar je begeleid, behandeld of verzorgd wordt

Om Wlz-zorg te kunnen krijgen, heb je een Wlz-indicatie nodig. Dat is een besluit waarin staat dat je recht hebt op langdurige zorg. Voor Wlz-zorg betaal je een eigen bijdrage. De hoogte daarvan hangt onder andere af van je persoonlijke (financiële) situatie.

Wlz-indicatie aanvragen

Je kunt een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Je kunt de aanvraag per post of via de computer doen.

De zorg die je via de Wlz krijgt, wordt geregeld door zorgkantoren die verspreid zijn over heel het land. Zorgkantoren zorgen er onder andere voor dat je zorg doorgaat, ook als (bijvoorbeeld) een zorgverlener failliet gaat of om een andere reden geen zorg kan geven. Op de site van Zorgverzekeraars Nederland - Zorgkantoren kun je uitzoeken wat jouw zorgkantoor is.

Houd er rekening mee dat het 6 weken kan duren voordat je het besluit van het CIZ krijgt. Soms kan het langer duren, als het CIZ meer informatie nodig heeft. Dien je aanvraag dus op tijd in.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo wordt door je gemeente uitgevoerd. De Wmo regelt de ondersteuning thuis. Het gaat om niet-medische taken zoals:

 • hulp bij het huishouden
 • aanpassingen in huis, zoals een traplift of een aangepast toilet
 • ondersteuning van je naasten. Een voorbeeld: als mantelzorger kun je respijtzorg aanvragen. Respijtzorg betekent dat iemand al jouw zorgtaken tijdelijk overneemt.
 • vervoer in de regio
 • hulpmiddelen waardoor je langer thuis kunt blijven wonen

Je kunt de Wmo-voorzieningen aanvragen bij het Wmo-loket in jouw gemeente. Er komen dan eerst mensen met je praten (het ‘keukentafelgesprek’) om te kijken of je de voorzieningen echt nodig hebt. Het is belangrijk om je goed op dat gesprek voor te bereiden.

Voor ondersteuning op maat, zoals aanpassing van je woning, betaal je een eigen bijdrage per maand. Dat is maximaal € 19. Voor de regiotaxi betaal je een klein bedrag per rit.

Je kunt ook bij de Wmo terecht voor algemene voorzieningen, zoals een maaltijdservice (bijvoorbeeld verse of diepvriesmaaltijden die aan huis worden bezorgd) en activiteiten in het buurthuis. Ook voor deze voorzieningen betaal je een eigen bijdrage. Je kunt bij het Wmo-loket in je gemeente vragen welke voorzieningen er zijn, en wat je ervoor moet betalen.

Betalen voor zorg via Wmo en Wlz: hoe en hoeveel?

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent wat je zelf voor de zorg via de Wmo en de Wlz moet betalen (eigen bijdrage) en schrijft dat af van je bankrekening. Op de website van het CAK kun je zelf zien wat je eigen bijdrage is.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Als je zorg aanvraagt, kun je kiezen voor

 • zorg in natura. Bij zorg in natura kan je kiezen uit de zorgverleners met wie je zorgverzekeraar, je gemeente of het zorgkantoor een contract hebben. Je zorgverzekeraar, je gemeente of het zorgkantoor zorgen ervoor dat je zorgverleners worden betaald. Als je een eigen bijdrage moet betalen, doe je dat aan je gemeente of je zorgkantoor.
 • PGB, een eigen budget. Als je voor een PGB kiest, bepaal je helemaal zélf wie je zorgverleners worden, en dus ook wat de zorg gaat kosten. Maar hoeveel mag je uitgeven? Om dat te weten te komen, kan je een Persoonsgebonden Budget aanvragen, een ‘potje’ geld om je zorg mee te betalen. Je krijgt het geld niet zelf op je bankrekening gestort. Hoe het werkt, lees je verderop.
 • Een mix. Soms kan je kiezen voor een mix: een deel van je zorg in natura, en een deel via een PGB.

Hoe vraag ik een PGB aan?

Waar je je PGB aanvraagt, hangt af van de ‘leverancier’ van de zorg die je zelf wilt uitkiezen. Dat kan dus zijn:

 • je zorgverzekeraar, voor zorg via je verzekering
 • je gemeente, voor zorg via de Wmo
 • je zorgkantoor, voor zorg via de Wlz
 • Het kan dus zijn dat je verschillende PGB’s hebt.

Een PGB: wie betaalt wat, en hoe?

Je zorgverzekeraar regelt en beheert het PGB voor verpleging en verzorging. Je krijgt het geld niet vooraf, maar moet achteraf declareren. Dat werkt zo: je krijgt een rekening (factuur) van de zorgverlener. Je declareert die bij de verzekeraar. Zodra je het geld van de verzekeraar binnen hebt, betaal je de zorgverlener.

Je gemeente regelt en beheert het PGB voor ondersteuning thuis via de Wmo. De zorgverleners worden via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaald. Je hoeft dus niet te declareren.

Je zorgkantoor regelt en beheert het PGB voor langdurige zorg vanuit de Wlz. De zorgverleners worden via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaald. Je hoeft dus niet te declareren.

Lees meer op pgb.nl
 

Tabel: wie vergoedt welke zorg

Tips

 • Bel je met je zorgverzekeraar? Vraag dan naar zorgadvies. Deze medewerkers zijn vaak zorgdeskundigen die de tijd voor je nemen en met je meedenken.
 • Heb je een PGB? Let dan goed op bij je keuze van thuiszorg (wijkverpleging). Biedt de aanbieder ook palliatieve zorg?
 • Houd alle kosten die je zelf moet betalen goed bij. Dat zijn bijvoorbeeld je eigen bijdrages, medicijnen en middelen die je zonder recept koopt (zelfzorgmiddelen), en vervoerskosten. Misschien kun je die aftrekken als je je belastingaangifte doet.
 • Heb je behoefte aan hulp bij levensvragen van een geestelijk verzorger? Bel dan 085-0043063. De kosten worden vergoed.

Colofon

Met medewerking van:

logo Over Palliatieve Zorg

Palliatieve Zorg Nederland

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: maart 2023