De laatste fase

De laatste fase

Opslaan

Naarmate de palliatieve fase vordert, richt de behandeling zich steeds meer op de klachten die je door je ziekte hebt, in plaats van op de ziekte zelf. Je komt dan in de laatste fase van je leven.

Je kunt de laatste fase thuis doorbrengen, in een hospice of bijna-thuis-huis of in een zorginstelling.

In deze periode proberen zorgverleners er voor te zorgen dat je zo min mogelijk lijdt en je leven goed kunt afronden. De zorg die je krijgt, heet palliatieve terminale zorg. Lees meer over palliatieve terminale zorg

Palliatieve sedatie

Als je nog maar één tot twee weken te leven hebt en erg veel last hebt van klachten zoals pijn, benauwdheid en onrust, kan de arts palliatieve sedatie toepassen. Je krijgt dan medicijnen die je bewustzijn verlagen, Afhankelijk van de dosering word je soezerig, slaperig of val je in een soort slaap waaruit je meestal niet meer vanzelf ontwaakt. Lees meer over palliatieve sedatie.

De dood versnellen

Sommige mensen kiezen ervoor om hun dood versnellen. Bijvoorbeeld door af te zien van verdere behandeling, te stoppen met eten en drinken, te stoppen met medicijnen, of door euthanasie of hulp bij zelfdoding. Dit gebeurt altijd in overleg met de arts. Lees meer over hulp bij het sterven.

Stervensfase

Het allerlaatste deel van je leven heet de stervensfase. Dit zijn de laatste dagen voor de dood. Vaak treden dan lichamelijke en geestelijke veranderingen op. Lees meer over het stervensproces.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: november 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.