De laatste fase

De laatste fase

Opslaan

Naarmate de palliatieve fase vordert, richt de behandeling zich steeds meer op de klachten die je door je ziekte hebt, in plaats van op de ziekte zelf. Je komt dan in de laatste fase van je leven.

Je kunt de laatste fase thuis doorbrengen, in een hospice of bijna-thuis-huis of in een zorginstelling.

In deze periode proberen zorgverleners er voor te zorgen dat je zo min mogelijk lijdt en je leven goed kunt afronden. De zorg die je krijgt, heet palliatieve terminale zorg. Lees meer over palliatieve terminale zorg.

Stervensfase

Het allerlaatste deel van je leven heet de stervensfase. Dit zijn de laatste dagen voor de dood. Vaak treden dan lichamelijke en geestelijke veranderingen op. Lees meer over het stervensproces.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: november 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.