Palliatieve behandelingen bij kanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Als je niet meer beter kunt worden, kun je nog wel behandelingen krijgen. Bijvoorbeeld om je klachten minder erg te maken. Of om ervoor te zorgen dat je langer kunt leven met je ziekte. Dit zijn palliatieve behandelingen.

Lees op deze pagina over:

 • Palliatieve behandelingen bij kanker
 • Gesprek met je huisarts
 • Wel of niet behandelen
 • Meer nadelen dan voordelen
 • Praten over stoppen met behandelen
 • Jij beslist

Palliatieve behandelingen bij kanker

Palliatieve behandelingen gaan over een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Dat kan betekenen dat je behandelingen krijgt die:

 • jouw klachten verminderen
 • jou helpen omgaan met je ziekte
 • jouw leven makkelijker maken
 • jou meer controle geven
 • jouw ziekte vertragen, en daarmee je leven verlengen

Onder ‘behandelingen’ valt ook ondersteuning, zorg en begeleiding door bijvoorbeeld een psycholoog of geestelijk verzorger. 

Voorbeelden van medische palliatieve behandelingen bij kanker zijn chemotherapie, doelgerichte therapie, immunotherapie, bestraling en een operatie. Ook kun je medicijnen krijgen, bijvoorbeeld tegen benauwdheid, misselijkheid of pijn.

Zijn er nog palliatieve behandelingen mogelijk in het ziekenhuis, dan blijf je onder controle van je specialist. Hij of zij houdt bij hoe je ziekte zich ontwikkelt en welke klachten je hebt. 

Goed om te weten: als je arts zegt dat de behandeling 'goed aanslaat', bedoelt hij of zij dat de ziekte goed op de behandeling reageert. Bijvoorbeeld omdat je uitzaaiingen kleiner worden. De arts bedoelt niet dat je toch nog zult genezen.

Gesprek met je huisarts

Als je behandeld wordt, is het ook belangrijk om daarover te praten met jouw huisarts. Die is namelijk verantwoordelijk voor je medische zorg aan het einde van je leven. Samen kun je alvast bespreken wat jij belangrijk vindt in jouw leven, en welke zorg daar wel of juist niet bij past. Dit heet ook wel het behandelwensengesprek.

Wel of niet behandelen?

Behandelingen hebben niet alleen voordelen. Ze hebben vaak ook nadelen, zoals:

 • bijwerkingen van medicijnen
 • naar het ziekenhuis moeten, bijvoorbeeld voor een operatie, een chemokuur of bestraling
 • pijn, bijvoorbeeld na een operatie

Soms is er ook een risico op complicaties. Dit geldt ook voor palliatieve behandelingen. 

Je beslist zelf of je behandeld wilt worden of niet. Brengt een palliatieve behandeling of ingreep een groot risico op ernstige complicaties met zich mee? Dan zul je met je arts goed afwegen of je voor deze behandeling wilt gaan. 

Neem de tijd om deze beslissing te nemen. Bedenk daarbij goed wat je belangrijk vindt. Je kunt ook besluiten dat je geen behandeling wilt. 

Meer nadelen dan voordelen

Als je zieker wordt en je dichter bij het einde van het leven komt, kan het zijn dat een behandeling voor jou meer nadelen dan voordelen heeft. Dan kun je besluiten om de behandeling te stoppen of om niet aan een nieuwe behandeling te beginnen. Misschien zal je dan eerder overlijden, maar is de tijd die je nog hebt prettiger en kun je je leven beter afronden.

Redenen om met de behandeling te stoppen of om niet aan een nieuwe behandeling te beginnen zijn bijvoorbeeld:

 • De behandeling (bijvoorbeeld chemotherapie) wordt te zwaar voor je.
 • De behandeling werkt minder goed.
 • Je wilt niet meer naar het ziekenhuis.

Praten over stoppen met behandelen

Het is niet makkelijk om te beslissen om een behandeling te stoppen of te weigeren. Praat erover met je (huis)arts. Die kan samen met jou de voordelen en de nadelen op een rijtje zetten. En je vertellen hoe je verder behandeld wordt, als je een bepaalde behandeling stopt of niet wilt.

Daarna kun je er dan over praten met je naasten: je partner, kinderen, vrienden en misschien ook met andere patiënten. Ook kun je bellen met de Kanker.nl Infolijn

Neem de tijd om rustig de voor- en nadelen van palliatieve medische behandeling af te wegen. Laat je daarbij leiden door wat je zelf nog belangrijk vindt. 

Jij beslist

Jij bent degene die beslist. Neem de tijd om rustig de voor- en nadelen van palliatieve medische behandeling af te wegen. Laat je daarbij leiden door wat je zelf belangrijk vindt. De één wil graag zo lang mogelijk blijven leven, de ander wil liever zo rustig en prettig mogelijk de laatste fase in gaan. Het gaat om jouw leven
 

Colofon

Met medewerking van:

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

logo Over Palliatieve Zorg

Palliatieve Zorg Nederland

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: november 2018