De laatste fase thuis

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Veel mensen willen het liefst thuis sterven, in hun eigen vertrouwde omgeving, met hun naasten om zich heen. Vaak kan dat met zorg van de huisarts, thuiszorg en naasten.

Lees op deze pagina over:

 • Palliatieve zorg thuis
 • Mantelzorg
 • Professionele zorg
 • Vrijwilligers gespecialiseerd in palliatieve zorg
 • Als het thuis niet meer gaat 

Palliatieve zorg thuis

Als je graag thuis wilt sterven, zijn deze dingen belangrijk en nodig: 

 • Een ruimte die voor jou vertrouwd is, met een bed dat goed ligt.
 • Naasten die je willen helpen. 
 • Mantelzorg en/of hulp van vrijwilligers met ervaring bij sterven. 
 • Professionele zorg van jouw huisarts en (wijk)verpleegkundigen.  

Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg die je partner, familieleden, huisgenoten, buren en/of vrienden geven. Zij verzorgen je omdat ze je graag willen helpen. 

Professionele zorg

Op een bepaald moment kan professionele hulp nodig zijn, zoals:  

 • Medische zorg door de huisarts. Die praat bijvoorbeeld met je over hoe het gaat en wat je bezig houdt. Hij of zij kan je doorverwijzen naar andere zorgverleners en - als het nodig is - medicijnen voorschrijven. Ook kijkt hij om naar jouw naasten thuis. De huisarts kan overleggen met de specialist in het ziekenhuis of met zorgverleners die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. 
 • Ondersteuning door verzorgenden. Bijvoorbeeld voor dagelijkse verzorging zoals wassen, eten en drinken en naar de wc gaan.
 • Verpleegkundige zorg. Bijvoorbeeld voor het geven van injecties of het verzorgen van wonden. De (wijk)verpleegkundige houdt ook in de gaten of je niet onnodig veel klachten hebt, zoals pijn of angst.   

Nachtzorg

Als je 's nachts ook zorg nodig hebt, komt een verpleegkundige of verzorgende van de thuiszorg een (paar) keer per nacht langs. Bijvoorbeeld om te kijken hoe het met je gaat, je te helpen naar de wc te gaan of om je een injectie of medicijnen te geven. Als je nog maar kort te leven hebt (stervensfase) is het ook mogelijk om palliatieve nachtzorg te krijgen. Dat kan alleen als er een medische reden voor is, bijvoorbeeld als iemand heel verward (delier) is en de medicijnen niet genoeg werken.

zorg thuis

Vrijwilligers gespecialiseerd in palliatieve zorg

Misschien vind je het prettig dat er vaak iemand bij je is. Niet alleen overdag, maar ook ‘s nachts. Lukt dit niet alleen met naasten, dan kan een vrijwilliger helpen. 

Je kunt hulp van vrijwilligers aanvragen bij organisaties zoals:

De vrijwilligers zijn speciaal getraind in het zorgen voor mensen in de palliatieve terminale fase én hun naasten. Na een aanvraag heb je meestal binnen 24 uur hulp.

Vrijwilligers doen geen medische of verpleegkundige handelingen, maar ze kunnen je verder overal bij helpen. Bijvoorbeeld bij het wassen en naar het toilet gaan. Vaak ondersteunen of vervangen ze mantelzorgers, zodat je partner en andere huisgenoten meer (nacht)rust krijgen.

Als het thuis niet meer gaat

Er kan een tijd komen dat je niet meer thuis kunt of wilt blijven. Bijvoorbeeld als familie en vrienden niet meer genoeg zorg kunnen bieden of de zorg emotioneel niet aankunnen. Je kunt dan zorg in een zorginstelling krijgen, bijvoorbeeld in een hospicevoorziening.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Manon Boddaert

Arts palliatieve zorg, IKNL

Foto Etje Verhagen

Drs. Etje Verhagen-Krikke

GZ-psycholoog, Praktijk De Beken

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. José van Nus-Stad

Manager informele zorg, Kuria

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Francis Mensink

Verpleegkundig consulent, IKNL

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Jeanet van Noord

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg, LUMC

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: november 2018