De laatste fase thuis

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

De meeste mensen willen het liefst thuis sterven, in hun eigen vertrouwde omgeving.

Om thuis te kunnen sterven, zijn een aantal (praktische) zaken nodig:
•    voldoende ruimte: meestal is er een speciaal ziekenhuisbed nodig
•    genoeg professionele zorg
•    voldoende mantelzorg, of hulp van vrijwilligers

Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg van de partner of directe familieleden, andere huisgenoten, verdere familieleden, buren en/of vrienden. Het is niet alleen belangrijk dat mantelzorgers aanwezig kunnen en willen zijn, zij moeten de zorg ook emotioneel aankunnen.

Professionele hulp

Op een bepaald moment is er ook professionele hulp nodig: verpleegkundige zorg, hulp bij persoonlijke verzorging (wassen, aankleden, eten etc.) en hulp bij het huishouden. Voor deze hulp kun je terecht bij de thuiszorg. 

Je huisarts zorgt voor de medische zorg. Indien nodig, overlegt hij of zij hiervoor met de specialist in het ziekenhuis of met zorgverleners die gespecialiseerde zijn in palliatieve zorg.

zorg thuis

Nachtzorg

Wanneer je 's nachts zorg of hulp nodig hebt, komt een verpleegkundige of verzorgende van de thuiszorg 's nachts een of meerdere keren bij je langs. Bijvoorbeeld om je te helpen bij toiletbezoek of wondverzorging, of om je een injectie of medicijnen te geven. 

Om nachtzorg te kunnen krijgen schrijft de huisarts een terminaal verklaring. Daar staat in dat de huisarts verwacht dat je nog maximaal 3 maanden te leven hebt.

Hulp van vrijwilligers

Misschien vind je het prettig dat er vaak iemand bij je is. Niet alleen overdag, maar ook ‘s nachts. Lukt dit niet via de thuiszorg of met mantelzorg, dan kun je een vrijwilliger inschakelen. 

Vrijwilligersorganisaties als de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) of de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) bieden op vrijwillige basis hulp aan patiënten. De vrijwilligers zijn speciaal getraind in het omgaan met mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Na een aanvraag heb je meestal binnen 24 uur hulp. 

Vrijwilligers doen geen medische of verpleegkundige handelingen, maar ze kunnen je verder overal bij helpen. Bijvoorbeeld bij het wassen en naar het toilet gaan. Vaak ondersteunen of vervangen ze mantelzorgers, zodat je partner en andere huisgenoten meer (nacht)rust krijgen.

Diensten aan huis

Verschillende organisaties leveren diensten aan huis. Ze brengen bijvoorbeeld boodschappen of maaltijden. Ook zijn er organisaties die de hond uitlaten, strijken of klussen in huis doen.

Als het thuis niet meer gaat

Er kan een tijd komen dat je niet meer thuis kunt of wilt blijven. Bijvoorbeeld als familie en vrienden niet meer genoeg zorg kunnen bieden of de zorg emotioneel niet aankunnen. Je kunt dan zorg in een  zorginstelling krijgen, bijvoorbeeld in een hospicevoorziening.. 

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Manon Boddaert

Arts palliatieve zorg, IKNL

Foto Etje Verhagen

Drs. Etje Verhagen-Krikke

GZ-psycholoog, Praktijk De Beken

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. José van Nus-Stad

Manager informele zorg, Kuria

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Francis Mensink

Verpleegkundig consulent, IKNL

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Jeanet van Noord

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg, LUMC

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: november 2018