Euthanasie bij kanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Bij euthanasie maakt een arts een einde aan het leven van de patiënt. Dat gebeurt altijd op het verzoek van de patiënt en na een zorgvuldige controle door een andere arts.

Lees op deze pagina over:

Wanneer euthanasie? 

Sommige mensen lijden zo erg, dat ze niet meer verder willen leven. Ze kunnen niet meer. Dan spreek je van ondraaglijk lijden. Wat dat is, verschilt van mens tot mens. Het kan om lichamelijke klachten gaan, zoals pijn, uitputting, misselijkheid of benauwdheid. Het kan ook om geestelijke klachten gaan, zoals angst, somberheid en verwarring. Vaak gaat het om een combinatie van klachten.
 

  Voorwaarden voor euthanasie 

  Als je vindt dat je ondraaglijk lijdt en er is geen verbetering mogelijk, dan kun je je arts om euthanasie vragen. Je arts zal je veel vragen stellen, want een arts mag niet zomaar euthanasie geven. Hij of zij moet zeker weten dat je verzoek aan de wettelijke eisen voldoet.

  De arts zal vragen: 

  • of je zelf euthanasie wilt en niemand je onder druk zet 
  • of je er heel goed over hebt nagedacht en niet in een opwelling beslist 
  • of je precies weet wat euthanasie betekent en hoe het gaat 
  • of en waardoor je je leven als ondraaglijk lijden ervaart 
  • of er voor jou geen andere mogelijkheden zijn om jouw lijden draaglijk te maken 

  Als je arts deze punten beoordeeld heeft, komt er nog een tweede (onafhankelijke) arts met je praten. Deze tweede arts is een SCEN-arts die speciaal is opgeleid om euthanasieverzoeken te beoordelen. SCEN is een afkorting van Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. 

  De SCEN-arts wil met je praten zonder dat er anderen bij zijn. Hij of zij wil zeker weten dat je de euthanasie echt zelf wil, en dat je niet onder druk wordt gezet door andere mensen. De SCEN-arts wil meestal ook praten met je naasten en zorgverleners.  

  De SCEN-arts schrijft een verslag waarin staat of jouw verzoek aan de wettelijke eisen voor euthanasie voldoet. Dit verslag gaat naar je eigen arts die het met je bespreekt. Als de SCEN-arts vindt dat het verzoek aan de wettelijke eisen voldoet, kan jouw arts verdere afspraken met jou maken. Bijvoorbeeld wanneer en wie je erbij wilt hebben.   

  Als het verzoek om euthanasie niet aan alle zorgvuldigheidseisen voldoet, adviseert de SCEN-arts negatief. Je arts mag dat advies naast zich neerleggen en je toch euthanasie verlenen, maar dat besluit moet je arts dan wel kunnen uitleggen. Neemt je arts het negatieve advies wel over, dan krijg je de euthanasie niet. Dat besluit geldt niet voor altijd. Als de situatie verandert, kan je arts je verzoek opnieuw in behandeling nemen. 

  Mag je arts weigeren? 

  Niet alle artsen willen euthanasie geven. Je eigen arts mag dat dus ook weigeren. Dit kan uit principiële reden zijn, maar ook omdat je arts vindt dat jij (nog) niet ondraaglijk en uitzichtloos lijdt.

  Goed om te weten: de arts mag jou niet tegenhouden. Hij of zij zal je verwijzen naar een andere arts. Je kunt ook zelf op zoek gaan naar een andere arts. 

  Hoe gaat euthanasie?

  Samen met je naasten en de arts bespreek je waar je wilt sterven en wie je er graag bij wilt hebben.

  Euthanasie kan via een infuus of met een drankje. Als je voor een drankje kiest, krijg je dit van je arts. Je neemt dit drankje dan zelf in. Officieel heet het dan geen euthanasie maar ‘hulp bij zelfdoding’. Je arts bespreekt met je wat in jouw situatie kan en wat je het liefste hebt.  

  Bij euthanasie val je via een infuus eerst in een diepe slaap. Daarna krijg je een middel dat de spieren verlamt, ook je ademhalingsspieren en je hartspier. Je overlijdt dan snel en rustig. 

  Hoe gaat het verder na euthanasie? 

  Na de euthanasie belt de arts de lijkschouwer van de gemeente. De lijkschouwer komt kijken en controleert of de patiënt door euthanasie is overleden. Daarna belt de lijkschouwer de officier van justitie, die toestemming moet geven voor begraven of cremeren. 

  De arts vult een meldingsformulier en een verslag in. De lijkschouwer stuurt de verslagen van de arts en de SCEN-arts naar de regionale toetsingscommissie euthanasie. De leden van deze commissie beoordelen of de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Ze sturen de arts hierover een brief. 

  Meer informatie 

  Als je vragen, twijfels of angsten hebt rondom het levenseinde, kun je terecht bij de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. 

  De NVVE helpt je om goed na te denken over wat je wilt, en om jouw wensen duidelijk te maken aan je naasten en zorgverleners.  

  Colofon

  Met medewerking van:

  Illustratie mensen

  Ervaringsdeskundigen

  logo Over Palliatieve Zorg

  Palliatieve Zorg Nederland

  Gemaakt door de redactie van kanker.nl

  Laatste update: januari 2023