Wat is…?

Vermoeidheid bij kanker

Opslaan

Veel mensen die kanker hebben of hebben gehad, hebben last van vermoeidheid:

  • voor de behandeling
  • tijdens of kort na de behandeling
  • na de behandeling, waarbij de vermoeidheid niet overgaat en je beperkt in je dagelijkse activiteiten

Vermoeidheid voor de behandeling

De vermoeidheid die optreedt vóór de behandeling kan door de kanker zelf komen. Andere klachten zoals bloedarmoede, koorts of een verminderde eetlust kunnen bijdragen aan de vermoeidheid.

Vermoeidheid tijdens en kort na de behandeling

De vermoeidheid die optreedt tijdens en kort na de behandeling is een bijwerking van de behandeling. Deze gaat meestal vanzelf over. Deze vermoeidheid wordt door de meeste mensen met kanker en hun naasten gezien als ‘iets dat er bij hoort’.

Lees meer over vermoeidheid tijdens en kort na de behandeling.

Vermoeidheid na de behandeling die niet meer overgaat

Houdt de vermoeidheid langer dan 6 maanden aan na de behandeling? En kan de arts geen lichamelijke verklaring vinden voor de vermoeidheid? Dan kan sprake zijn van chronische vermoeidheid.

Lees meer over chronische vermoeidheid na de behandeling 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: september 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Drs. Abrahams, H. (overige deskundige), Dr. Brouwer-Dudok de Wit, A.C. (klinisch psycholoog), IJsseldijk, G. van (ervaringsdeskundige), Prof. dr. Knoop, J.A. (klinisch psycholoog), Prof. dr. Prins, J.B. (klinisch psycholoog)