NIet meer beter worden

Als genezen niet meer mogelijk is

Opslaan

U kunt te horen krijgen dat u niet meer beter wordt. Dat kan direct bij de diagnose zijn, kort daarna of na (jarenlange) behandeling. Het verwerken van zo'n schokkend bericht gaat vaak bij stukjes en beetjes. Lees wat u misschien kan helpen om door de eerste periode heen te komen.

Palliatieve zorg

Als u niet meer kunt genezen, begint de palliatieve fase. Deze fase van uw ziekte kan kort of lang duren: van dagen tot enkele maanden of jaren.

In deze fase kunt u palliatieve zorg krijgen. Hierbij is veel aandacht voor uw kwaliteit van leven en voor een goede afronding van het leven. Ook uw naasten kunnen van deze zorg gebruik maken. 

Soms zijn er nog een of meer palliatieve behandelingen mogelijk. U kunt die krijgen om de ziekte te remmen, maar ook om lichamelijke klachten, zoals pijn en andere ongemakken, te verminderen.

Mogelijkheden palliatieve zorg

Als u kanker heeft en te horen krijgt dat u ongeneeslijk ziek bent, kan dat heftige emoties oproepen. Vaak heeft u ook vragen. Het is goed om te weten dat u hulp kunt krijgen en dat u daar om mag vragen. In deze animatie legt NFK uit wat uw mogelijkheden zijn.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.