Wat zijn je rechten als patiënt?

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

In het contact met je arts heb je rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Enkele voorbeelden van rechten die je hebt:

 • Recht op informatie over je ziekte, behandeling en de mogelijke gevolgen daarvan.
 • Recht om niet geïnformeerd te worden over je ziekte
 • Recht om zelf te beslissen of je behandeld wilt worden
 • Recht op privacy; hulpverleners moeten vertrouwelijk met je (medische) gegevens omgaan
 • Recht op inzage in je medisch dossier
 • Recht op een second opinion

Recht op informatie

De hulpverlener (bijvoorbeeld je arts) moet je vertellen wat er gaat gebeuren en waarom. Vraag hem of haar gerust om toelichting als iets niet duidelijk is. Je hebt onder meer recht op informatie over:

 • Je ziekte of aandoening
 • Aard, doel en ontwikkeling van een voorgestelde behandeling, onderzoek of uit te voeren verrichting
 • De te verwachten gevolgen of risico’s hiervan
 • Alternatieven die in aanmerking komen
 • Vooruitzichten voor je gezondheid

Recht om zelf te beslissen of je behandeld wilt worden

Je mag alleen worden behandeld en/of onderzocht met je toestemming. Uiteindelijk beslist je zelf of je wel of niet wordt behandeld.   

Wanneer sprake is van een ingrijpende of ongebruikelijke behandeling zal de arts nadrukkelijk je toestemming vragen. Dit heet informed consent.

Het kan zijn dat je zelf niet (meer) in staat bent een beslissing te nemen. In dat geval neemt de arts contact op met je wettelijk vertegenwoordiger. Heb je geen vertegenwoordiger aangewezen, dan zal de arts meestal je echtgenoot/ partner of een nabij familielid benaderen.

Recht op een second opinion

Twijfel je aan de mening of behandeling die je eigen arts voorstelt? Dan kun je een second opinion vragen. Ook als je meer zekerheid wilt hebben kun je een second opinion vragen. 

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Manon Boddaert

Arts palliatieve zorg, IKNL

Foto Etje Verhagen

Drs. Etje Verhagen-Krikke

GZ-psycholoog, Praktijk De Beken

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. José van Nus-Stad

Manager informele zorg, Kuria

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Francis Mensink

Verpleegkundig consulent, IKNL

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Jeanet van Noord

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg, LUMC

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: oktober 2018