Hoe omgaan met overlevingscijfers?

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Als je niet meer beter kunt worden, kan de vraag ‘hoe lang leef ik nog’ je bezighouden. Misschien zegt je arts hier zelf iets over. Je kunt er ook naar vragen.

Lees op deze pagina over:

Informatie van je arts over je levensverwachting

Het lastige is dat niemand weet hoe lang je nog zult leven. Ook je arts kan geen harde uitspraken doen. Dat wil hij of zij ook niet.

Cijfers zijn gemiddelden

Je arts kan wel iets zeggen over de gemiddelde levensverwachting van mensen in een vergelijkbare situatie als die van jou. Daarbij baseert de arts zich op cijfers over een groep patiënten met jouw aandoening of ziekte.

Maar dit zegt eigenlijk niet zoveel, omdat niemand weet of jouw situatie precies hetzelfde verloopt als die van een gemiddelde patiënt. Je vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep.

Cijfers zijn gebaseerd op het verleden

Bovendien gaan de cijfers over het verleden, en niet over de toekomst. Je hebt misschien wel een betere levensverwachting dan iemand die 5 jaar geleden hoorde dat hij niet meer beter kon worden. Voor je vorm van kanker zijn misschien wel nieuwe behandelingen beschikbaar gekomen.

Je vooruitzichten kunnen in de loop van de tijd veranderen

Verder is het zo dat je vooruitzichten in de loop van de tijd kan veranderen. Als je het eerste jaar na de diagnose nog leeft, neemt de kans op een langere overleving toe. Als de ziekte ineens verslechtert, worden je vooruitzichten ongunstiger. Denk aan een tumor die na 3 jaar terugkomt.

Cijfers geven een richting, meer niet

Pin je dus niet vast op de cijfers over de levensverwachting. Ze geven een richting, maar niet meer dan dat. Heb je hier nog vragen over, bespreek deze dan met je arts.

Tip:
Probeer vooral in het nu te leven. Bijvoorbeeld door te denken: iedere dag dat ik nog leef, is meegenomen. Dat maakt het minder zwaar dan wanneer je steeds denkt aan wat er straks niet meer is.

Zelf op zoek naar cijfers over je levensverwachting

Op cijfersoverkanker.nl en op kanker.nl bij de informatie over tumorsoorten vind je betrouwbare cijfers over de overleving voor een groot aantal kankersoorten. Met overleving wordt bedoeld: het percentage patiënten dat na een bepaald aantal jaren na diagnose nog in leven is.

Ook hiervoor geldt: de cijfers gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over jouw situatie. Jouw vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep.

Wil je meer informatie over de cijfers en hoe je die moet duiden? Praat dan met je arts. Die kan je uitleg geven.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Manon Boddaert

Arts palliatieve zorg, IKNL

Foto Etje Verhagen

Drs. Etje Verhagen-Krikke

GZ-psycholoog, Praktijk De Beken

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. José van Nus-Stad

Manager informele zorg, Kuria

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Francis Mensink

Verpleegkundig consulent, IKNL

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Jeanet van Noord

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg, LUMC

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: november 2018