Lichamelijke hulp (medische zorg) bij ongeneeslijke kanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Kun je niet meer genezen van kanker, dan kun je medische zorg krijgen van verschillende zorgverleners. 

Lees op deze pagina over:

Hoofdbehandelaar en centrale zorgverlener

De meeste mensen krijgen in de palliatieve fase te maken met veel zorgverleners. Het is belangrijk dat die met elkaar praten en de verschillende soorten zorg op elkaar afstemmen.

Er moeten ook mensen zijn die het overzicht houden en ‘de spin in het web’ zijn. Dat zijn de hoofdbehandelaar en de centrale zorgverlener. 

De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor de behandeling. Meestal is dit de specialist of de huisarts. 

De centrale zorgverlener stemt de verschillende soorten zorg op elkaar af. Hij of zij is je eerste contactpersoon bij vragen en problemen. Vaak is dit de wijkverpleegkundige. 

Medisch specialist, verpleegkundig specialist en verpleegkundige

De specialist zal proberen te zorgen dat je zo weinig mogelijk klachten hebt, en dat je ziekte niet snel erger wordt. Als het nodig is, kan hij of zij je verwijzen naar een andere zorgverlener, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, diëtist of psycholoog. 

De verpleegkundige of verpleegkundig specialist helpt bij het verminderen van klachten en geeft advies, begeleiding en ondersteuning. Vaak is de verpleegkundige ook je eerste aanspreekpunt.  

Is er geen behandeling in het ziekenhuis meer mogelijk of nodig, dan verwijst de specialist je naar de huisarts. Dat gebeurt ook als je niet meer behandeld wilt worden. 

Huisarts en wijkverpleegkundige 

Wil je thuis sterven, dan krijg je zorg van je huisarts en van de wijkverpleging. Zij proberen ervoor te zorgen dat je in de laatste periode van je leven zo min mogelijk klachten hebt, zoals pijn, angst en zorgen. Je kunt met hen bespreken wat je belangrijk vindt en wat je wensen en behoeften zijn. Zij kunnen je helpen om het leven zo goed mogelijk af te ronden. 

Huisarts

De huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg. Als het nodig is neemt de huisarts contact op met je medisch specialist of met het palliatief team van het ziekenhuis. Hij of zij kan ook andere zorgverleners inschakelen, zoals een fysiotherapeut, een logopedist, een maatschappelijk werker of een psycholoog.

Wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige kan verschillende dingen voor je doen, zoals: 

  • Thuis met je bespreken wat je wensen en behoeften zijn. 
  • Je thuis verpleegkundige zorg geven, zoals je wassen en aankleden, wonden verzorgen en medicijnen geven. 
  • Als het nodig is een specialistisch team inschakelen, bijvoorbeeld voor het aanleggen van een pompje voor bepaalde medicatie. 
  • Andere zorg regelen, zoals huishoudelijke hulp, thuiszorg of nachtzorg. 
  • Je advies geven over hulpmiddelen en waar je die kunt halen. 
  • Jou en je naasten advies geven over nazorg voor nabestaanden.

Palliatief team ziekenhuis

Een palliatief team in het ziekenhuis bestaat uit mensen die heel veel weten van palliatieve zorg. Dit team adviseert behandelend artsen, verpleegkundigen, patiënten en hun naasten. Het geeft alleen adviezen.  

Tip: Niet elke zorgverlener denkt er zelf aan om het palliatief team in te schakelen. Dan kan je je centrale zorgverlener vragen om dat te doen.  

Fysiotherapeut

Als je moeite hebt met bewegen, staan en/of zitten, kan een fysiotherapeut je adviseren en behandelen. De fysiotherapeut kan misschien ook helpen bij benauwdheid. 

Je kunt zelf een bezoek aan de fysiotherapeut brengen. Als dat niet (meer) gaat, kan de fysiotherapeut ook bij jou langskomen.  

Er zijn fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen met kanker. Vind een oncologiefysiotherapeut bij jou in de buurt.

Diëtist

Heb je problemen met of vragen over voeding? Dan kan een diëtist je helpen. Je arts kan je doorverwijzen naar de diëtist van het ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of van de thuiszorgorganisatie. Of naar een diëtist met een eigen praktijk.

Er zijn diëtisten die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen met kanker. Vind een oncologiediëtist bij jou in de buurt

Ergotherapeut

Misschien zijn bepaalde dagelijkse handelingen door je ziekte moeilijk geworden. Een ergotherapeut helpt je deze dagelijkse handelingen weer mogelijk te maken. Hij of zij kan je:

  • adviseren hoe je bepaalde handelingen kunt uitvoeren zoals: eten, lezen en jezelf verzorgen
  • nieuwe vaardigheden aanleren zoals: rolstoel rijden, hulpmiddelen leren gebruiken of dingen zittend doen
  • adviseren over het gebruik van hulpmiddelen
  • adviseren over eventuele aanpassingen in je woning

Vind een ergotherapeut bij jou in de buurt.

Logopedist

Een logopedist helpt bij klachten en problemen op het gebied van adem, stem, gehoor, spraak en taal. Ook bij stoornissen in het kauwen en slikken kan de logopedist helpen. Vind een logopedist bij jou in de buurt.

Apotheker

De apotheek is de plaats waar je deskundig en persoonlijk advies kunt krijgen over het gebruik van je geneesmiddelen en materialen zoals verbandmiddelen, incontinentiemateriaal en dergelijke. Wanneer je wilt, kunnen de materialen en de medicijnen bij je thuis worden bezorgd.

Colofon

Met medewerking van:

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

logo Over Palliatieve Zorg

Palliatieve Zorg Nederland

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: maart 2023