Behandeling en begeleiding door een ergotherapeut

Als u door lichamelijke of psychische problemen uw dagelijkse activiteiten niet meer kunt doen, kunt u terecht bij een ergotherapeut. De behandeling van een ergotherapeut is gericht op het opheffen, verminderen of compenseren van lichamelijke of psychische (cognitieve) problemen. De ergotherapeut geeft advies, instructie, training of behandeling. Het doel hiervan is dat u uw dagelijkse activiteiten en/of werk en weer kunt doen en weer zo zelfstandig mogelijk te kunt leven. Dit om uw kwaliteit van leven te houden en/of verbeteren.

Een ergotherapeut geeft training. Bijvoorbeeld in het (weer) leren aankleden of (weer) leren eten. Daarnaast helpt de ergotherapeut u met het omgaan met weinig energie en het leren omgaan met concentratieproblemen en geheugen. Als u dat wilt, kan de ergotherapeut bij u op thuis komen voor bijvoorbeeld de behandeling. Aanpassingen in huis, handige hulpmiddelen voor in de keuken en werkplek kunnen nodig zijn. Samen met u bedenkt de ergotherapeut oplossingen voor de problemen waar u tegenaan loopt.

Kosten en verwijzing
De vergoeding van ergotherapie hangt af van uw zorgverzekering. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Ergotherapie die valt onder medisch specialistische revalidatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering
U hebt voor ergotherapie geen verwijzing nodig van uw (huis)arts. Gaat het om medisch specialistische revalidatie, dan is een verwijzing van een (huis)arts naar de revalidatiearts nodig.

Kwaliteit
Alle getoonde ergotherapeuten zijn aangesloten bij Ergotherapie Nederland, de beroepsvereniging voor ergotherapeuten en voldoen daarmee aan de kwaliteitseisen die de vereniging hieraan stelt.