Koorts

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Deze tekst gaat over koorts in de palliatieve fase (als genezen niet meer mogelijk is).

In deze tekst lees je meer informatie over:

Koorts

Koorts is een verhoging van de lichaamstemperatuur tot boven de 38 °C (gemeten via de anus). 

Is er geen verklaring voor de koorts bij iemand met kanker? Dan kan er sprake zijn van tumorkoorts. De temperatuur kan over de dag flink schommelen, met pieken tot 40 °C.

Bij hyperthermie is er sprake van temperatuursverhoging door een verstoring van de temperatuursregulatie van het lichaam.

Gevolgen van koorts

 • Zweten (transpireren)
 • Koude rillingen
 • Het erg warm hebben
 • Lage bloeddruk
 • Versnelde pols en ademhaling
 • Vermoeidheid en ernstig ziek zijn, vooral bij verandering van de temperatuur

Oorzaken van koorts

 • Begeleidend verschijnsel van kanker (tumorkoorts)
 • Infecties
 • Reactie op medicijnen of het plotseling stoppen met medicijnen (bijvoorbeeld opioïden)
 • Trombose (stolsel in een ader) en/of longembolie (afsluiting van 1 of meerdere takken van de longslagader)
 • Reactie op transfusie van bloed of bloedproducten
 • Bijnierinsufficiëntie: onvoldoende aanmaak van bijnierhormonen
 • Graft versus hostreactie na allogene beenmergtransplantatie. (Hierbij keren de donorcellen zich tegen het lichaam van de ontvanger.)
 • Gestoorde temperatuursregulatie door uitzaaiingen in de hersenstam
 • Comorbiditeit (bijkomende ziekten): infecties die geen verband houden met de tumor of behandeling, of andere ziektes die met koorts gepaard kunnen gaan, bijvoorbeeld Systemische Lupus Erythematosus, vasculitis.

Diagnostiek

De arts zal je vragen stellen over je voorgeschiedenis en uw klachten. Daarna zal hij of zij een lichamelijk onderzoek bij je doen. 

Eventueel stelt de arts aanvullende onderzoek voor, zoals:

 • bloed- en urineonderzoek
 • microbiologisch onderzoek (kweken van urine, sputum, bloed of ruggemergvocht)
 • longfoto of ander beeldvormend onderzoek

Behandeling van koorts

De behandelingen zijn onder te verdelen in:

 • behandeling van de oorzaak
 • behandeling van de klachten

Behandeling gericht op de oorzaak

 • Behandeling van de onderliggende ziekte
 • Behandeling van infectie
 • Aanpassing van medicijnen
 • Stoppen met het toedienen van bloed of bloedproducten
 • Behandeling van trombose/longembolie, bijnierinsufficiëntie (onvoldoende aanmaak van bijnierhormonen), graft versus hostreactie of comorbiditeit

Behandeling gericht op de klachten

 • Maatregelen ter verwarming (bij oplopende temperatuur: dekens, lauwwarme kruiken) of juist verkoeling (bij hoge temperatuur: sponzen met lauwwarm water, koele omgevingstemperatuur, katoenen kleding en beddengoed)
 • Zo nodig: zorgen voor voldoende inname van vocht
 • Behandeling met medicijnen: paracetamol, NSAID’s (bijvoorbeeld diclofenac of ibuprofen) of dexamethason

Controle

De arts of verpleegkundige controleert na een aantal dagen je klachten en temperatuur.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Manon Boddaert

Arts palliatieve zorg, IKNL

Foto Etje Verhagen

Drs. Etje Verhagen-Krikke

GZ-psycholoog, Praktijk De Beken

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. José van Nus-Stad

Manager informele zorg, Kuria

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Francis Mensink

Verpleegkundig consulent, IKNL

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Jeanet van Noord

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg, LUMC

illustratie-arts-man

Dr. Alexander de Graeff

Internist-oncoloog, UMC Utrecht

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: april 2016