Wat is palliatieve terminale zorg?

Opslaan

In het laatste stuk van je leven kun je palliatieve terminale zorg krijgen. Een team van zorgverleners probeert ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk lijdt en je leven goed kunt afronden. Dat gebeurt in samenspraak met jou en je naasten.

Breng je deze laatste fase thuis door, dan komen de huisarts en wijkverpleegkundige regelmatig bij je langs. Ook kun je hulp krijgen van de thuiszorg of van een vrijwilliger van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).

Verblijf je in een hospice of bijna-thuis-huis of zorginstelling, dan krijg je daar de lichamelijke en geestelijke zorg die je nodig hebt.

De zorg richt zich op het voorkomen of verminderen van lichamelijke klachten, bijvoorbeeld pijn of benauwdheid. Maar er is ook aandacht voor wat je bezighoudt, hoe je je voelt en voor afscheid nemen.

Ook mensen die dichtbij je staan of je verzorgen kunnen hulp of ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld bij het afscheid nemen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: november 2018

Dit artikel is geschreven door de redactie van kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Manon Boddaert, Drs. Etje Verhagen-Krikke, Drs. José van Nus-Stad, Ervaringsdeskundigen, Francis Mensink, Jeanet van Noord