Palliatieve sedatie

Opslaan

Als je nog maar één tot twee weken te leven hebt en erg veel last hebt van klachten zoals pijn, benauwdheid en onrust, kan de arts palliatieve sedatie toepassen. Je krijgt dan medicijnen die je bewustzijn verlagen. 

Afhankelijk van de dosering die nodig is om de klachten te verlichten, wordt je soezerig, slaperig of val je in een soort slaap waaruit je meestal niet meer vanzelf ontwaakt. Ben je niet in diepe slaap, dan kun je nog met je naasten praten.

De arts mag palliatieve sedatie alleen toepassen als het niet lukt om de klachten op een andere manier te verminderen. Of als behandeling van de klachten onaanvaardbare bijwerkingen zou geven. Heb je eerder in een wilsverklaring vastgelegd dat je niet wilt dat de arts palliatieve sedatie toepast, dan zal de arts deze wens respecteren.

Het doel van palliatieve sedatie is het verlichten van klachten. Palliatieve sedatie versnelt het sterven niet. Het sterven blijft een gevolg van de ziekte. Palliatieve sedatie is dus iets anders dan euthanasie.

Wanneer palliatieve sedatie? 

Palliatieve sedatie wordt meestal toegepast bij:

  • onbehandelbare pijn
  • grote verwardheid en hevige angst (delier)
  • ernstige benauwdheid

Hoe gaat palliatieve sedatie in zijn werk?

Je krijgt de slaapmiddelen via een naaldje onder de huid, meestal in de buik of het bovenlichaam. Meestal krijg je ook een katheter. Dat is een slangetje van je blaas naar een zakje. De plas komt dan automatisch in het zakje.

Als je bewustzijn verlaagd is door de palliatieve sedatie, heb je geen klachten meer en ben je soezerig, slaperig of in diepe slaap. Je kunt wel nog bewegen, net als in een gewone slaap. Nemen je klachten toe, dan krijg je nieuwe of aangepaste medicijnen van de arts, zodat je weer rustig in bed kan liggen zonder klachten.

De verpleegkundige en de arts zorgen ervoor dat alles goed met je gaat tijdens de palliatieve sedatie. De arts zorgt voor extra medicijnen als dat nodig is. De verpleegkundige verzorgt en wast je.

Vocht via infuus heeft geen zin

In de laatste fase van het leven eten en drinken mensen vaak nog maar heel weinig. Soms zelfs helemaal niets meer. Het heeft daarom geen zin om tijdens palliatieve sedatie via een infuus vocht toe te dienen. Zou het toch gebeuren, dan geeft het klachten, omdat het lichaam het vocht niet meer verwerkt.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.