Euthanasie

Tmc over deze informatie
Euthanasie is een vorm van levensbeëindiging. Het wordt op verzoek van de patiënt uitgevoerd door een arts. Ook als een patiënt niet op korte termijn zal overlijden is, is euthanasie soms mogelijk.

Euthanasie is niet strafbaar. Wel gelden er voorwaarden, zodat euthanasie niet onzorgvuldig wordt toegepast.
  • Het gaat om een vrijwillig, weloverwogen en duurzaam verzoek.
  • Het gaat om uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt, naar heersend medisch inzicht.
  • De arts raadpleegt ten minste 1 andere, onafhankelijke arts.
  • De levensbeëindiging wordt medisch zorgvuldig uitgevoerd: de patiënt wordt eerst met medicijnen in slaap gebracht en krijgt daarna een spierverslapper.

Discussiepunt

Bij verzoeken om euthanasie is niet altijd duidelijk wat ‘ondraaglijk lijden’ is. Dat kan van persoon tot persoon verschillen. Ook blijkt dat mensen hun grenzen steeds opschuiven. Wat de ene dag of week ondraaglijk leek, is een week of dag later wel vol te houden. 

Veel mensen zijn bang voor een nare, pijnlijke dood. Euthanasie lijkt dan een goede oplossing. Het helpt om te praten over deze angsten. De arts of verpleegkundige kan u vertellen dat er ook veel andere mogelijkheden zijn om ondraaglijk lijden te voorkomen. Angst kan hierdoor minder worden of verdwijnen. Toch kunnen ook goede afspraken over een mogelijke euthanasie rust geven.

Euthanasieverklaring

Een euthanasieverklaring helpt de arts aan wie u om euthanasie vraagt. In een euthanasieverklaring staat onder welke omstandigheden u euthanasie wenst.

Zo’n verklaring kunt u zelf opstellen. De tekst moet helder en eenduidig zijn. Eenduidig betekent dat er maar 1 uitleg van de tekst mogelijk is. De verklaring moet ondertekend zijn. Praat af en toe met uw arts over uw verklaring. Hiermee laat u zien dat u hier nog steeds achter staat.

U kunt de verklaring ook bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) aanvragen. Daarvoor moet u wel lid zijn van deze organisatie.

Er bestaat in Nederland geen recht op euthanasie. Een euthanasieverklaring geeft dus geen garantie dat artsen uw wens inwilligen.

Ook zonder euthanasieverklaring kunt u nog in aanmerking komen voor euthanasie. Als u uw wens direct aan uw arts kenbaar maakt, kan hij een procedure in gang zetten.

Bespreek een euthanasiewens op tijd. Dan kunt u eventueel  een andere arts zoeken als uw eigen huisarts principieel tegen euthanasie is.