Behandeling van borstkanker

Behandeling van teruggekeerde borstkanker

Opslaan

Na de behandeling van borstkanker bestaat er een kans dat de ziekte terugkomt. De tweede tumor ontstaat uit kankercellen die zijn achtergebleven na de eerdere behandeling. Daarom heeft de teruggekeerde tumor vaak dezelfde eigenschappen als de eerste tumor.

Kans op genezing

De kans op genezing na teruggekeerde borstkanker hangt af van de plaats waar de tumor is teruggekomen. Krijgt u een tweede tumor in de borst of borstwand, of in de lymfeklieren in de oksel of rond het sleutelbeen? Dan is genezing meestal nog mogelijk.

Komt de borstkanker terug als uitzaaiingen in andere organen, zoals de lever, longen of botten? Dan is genezen helaas bijna nooit meer mogelijk. De behandeling richt zich op het afremmen van de ziekte en het verminderen van klachten. Lees verder over uitgezaaide borstkanker.

De informatie op deze pagina gaat over teruggekeerde borstkanker in de borst en lymfeklieren eromheen.

Ontdekking van een tweede tumor

Een teruggekeerde tumor in de borst of het weefsel eromheen wordt meestal ontdekt tijdens de controles: bij het lichamelijk onderzoek of een mammografie.

Sommige vrouwen met een borstsparende operatie merken de tweede tumor zelf op als een knobbel in de borst of in het litteken. Het is daarom belangrijk dat u bij veranderingen in uw borst contact opneemt met uw huisarts of specialist.

Bij een vermoeden van een teruggekeerde tumor krijgt u een punctie of biopsie. Meestal gebruikt de arts ook een echografie hierbij. Uit deze onderzoeken blijkt of het inderdaad een tumor is of niet.

Onderzoek naar uitzaaiingen

Bij 1 op de 3 vrouwen met een teruggekeerde tumor in het borstgebied is er ook sprake van uitzaaiingen in andere organen. U krijgt daarom altijd aanvullend onderzoek om eventuele uitzaaiingen op te sporen.

U kunt 1 of meer van de volgende onderzoeken krijgen:

Behandeling van teruggekeerde borstkanker

Van teruggekeerde borstkanker in of rondom de borst kunt u genezen. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk. De behandelingen hebben allemaal genezing als doel.

Het hangt af van de behandeling die u eerder heeft gehad, welke behandeling u kunt krijgen.

  • Heeft u eerder een borstsparende operatie met bestraling gehad, dan kunt u een borstamputatie krijgen. Soms kan een tweede borstsparende operatie met bestraling.
  • Heeft u eerder een borstamputatie gehad zonder bestraling, dan kunt u bestraling op de borstwand krijgen. De borstwand is de plek waar eerst de borst zat.
  • Heeft u eerder bestraling gehad, dan kunt u soms opnieuw bestraling krijgen in combinatie met hyperthermie.
  • Is de teruggekeerde tumor hormoongevoelig, dan kunt u (opnieuw) hormonale therapie krijgen.
  • Heeft u eerder nog geen chemotherapie gehad, dan kunt u in sommige gevallen bij teruggekeerde borstkanker chemotherapie krijgen.

De arts kan ook een combinatie van deze behandelingen voorstellen. Bij teruggekeerde borstkanker krijgt u een nieuw behandelplan. Uw behandelaar zal dit met u bespreken.

Kans op terugkeer

Het is lastig in te schatten hoe groot de kans is dat borstkanker terugkomt. De kans hangt van meerdere factoren af, zoals:

  • grootte van de eerste tumor
  • uitzaaiingen in de lymfeklieren rondom de eerste tumor, en zo ja in hoeveel lymfeklieren
  • de soort borstkanker
  • leeftijd

Of een nieuwe tumor?

Het is ook mogelijk dat u opnieuw borstkanker krijgt. Deze tweede, nieuwe tumor heeft niets met de eerste ziekte te maken. Van die eerdere ziekte bent u mogelijk volledig genezen, maar u heeft de pech een tweede keer borstkanker te krijgen.

De nieuwe tumor kan dan verschillen van de eerdere ziekte en zich ook anders gedragen. Hierdoor kan ook het behandelplan anders zijn. Een tweede, nieuwe borsttumor is doorgaans weer goed te behandelen met genezing als doel.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Borstkankervereniging Nederland