Behandeling van teruggekeerde borstkanker

Opslaan

Na de behandeling van borstkanker bestaat er een kans dat de ziekte terugkomt. Een tweede tumor kan ontstaan uit kankercellen die zijn achtergebleven na de eerste behandeling. In dat geval heeft de teruggekeerde borstkanker vaak dezelfde eigenschappen als de eerste tumor. Als er na lange tijd opnieuw borstkanker ontstaat, kan er ook sprake zijn van een nieuwe tumor.

Kans op genezing

De kans op genezing na teruggekeerde borstkanker hangt af van de plaats waar de tumor is teruggekomen. Krijg je een tweede tumor in de borst of borstwand, of in de lymfeklieren in de oksel of rond het sleutelbeen? Dan is genezing meestal nog mogelijk.

Komt de borstkanker terug als uitzaaiingen in andere organen, zoals de lever, longen of botten? Dan is genezen meestal niet meer mogelijk. De behandeling richt zich op het afremmen van de ziekte en het verminderen van klachten. Lees verder over uitgezaaide borstkanker.

De informatie op deze pagina gaat over teruggekeerde borstkanker in de borst en lymfeklieren eromheen.

Ontdekking van een tweede tumor

Een teruggekeerde tumor in de borst of het weefsel eromheen wordt meestal ontdekt tijdens de controles: bij het lichamelijk onderzoek of een mammografie.

Sommige vrouwen met een borstsparende operatie merken de tweede tumor zelf op als een knobbel in de borst of in het litteken. Het is daarom belangrijk dat je bij veranderingen in de borst contact opneemt met je huisarts of specialist.

Bij een vermoeden van een teruggekeerde tumor krijg je een punctie of biopsie. Meestal gebruikt de arts ook een echografie hierbij. Uit deze onderzoeken blijkt of het inderdaad een tumor is of niet.

Onderzoek naar uitzaaiingen

Bij 1 op de 3 vrouwen met een teruggekeerde tumor in het borstgebied is er ook sprake van uitzaaiingen in andere organen. Daarom krijg je altijd aanvullend onderzoek om eventuele uitzaaiingen op te sporen.

Je kunt één of meer van de volgende onderzoeken krijgen:

Behandeling van teruggekeerde borstkanker

Van teruggekeerde borstkanker in of rondom de borst kun je genezen. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk. De behandelingen hebben allemaal genezing als doel.

Welke behandeling je kunt krijgen, hangt af van de eerdere behandelingen:

  • Heb je eerder een borstsparende operatie met bestraling gehad, dan is vaak een borstamputatie nodig. Soms kan de arts een tweede borstsparende operatie uitvoeren.
  • Heb je eerder een borstamputatie gehad zonder bestraling, dan kun je bestraling op de borstwand krijgen. De borstwand is de plek waar eerst de borst zat. Soms is het nodig om eerst een operatie te doen.
  • Heb je eerder bestraling gehad, dan kun je soms opnieuw bestraling krijgen in combinatie met hyperthermie.
  • Is de teruggekeerde tumor hormoongevoelig, dan kun je (opnieuw) anti-hormonale therapie krijgen.
  • Heb je eerder nog geen chemotherapie gehad, dan kun je in sommige gevallen bij teruggekeerde borstkanker chemotherapie krijgen.

De arts kan ook een combinatie van deze behandelingen voorstellen. Bij teruggekeerde borstkanker krijg je een nieuw behandelplan. De behandelaar zal dit met je bespreken.

Kans op terugkeer

Het is lastig in te schatten hoe groot de kans is dat borstkanker terugkomt. De kans hangt af van een aantal zaken, zoals:

  • De grootte van de eerste tumor
  • Of er uitzaaiingen in de lymfeklieren rondom de eerste tumor zaten, en zo ja in hoeveel lymfeklieren
  • De soort borstkanker
  • Je leeftijd
  • Of je een erfelijke aanleg voor borstkanker hebt

Of een nieuwe tumor?

Het is ook mogelijk dat je opnieuw borstkanker krijgt. Deze tweede, nieuwe tumor heeft niets met de eerste ziekte te maken. Van die eerdere ziekte ben je mogelijk volledig genezen, maar je hebt de pech een tweede keer borstkanker te krijgen.

De nieuwe tumor kan dan verschillen van de eerdere ziekte en zich ook anders gedragen. Hierdoor kan ook het behandelplan anders zijn. Een tweede, nieuwe borsttumor is doorgaans weer goed te behandelen met genezing als doel.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: september 2020

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Astrid Scholten, radiotherapeut-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek, Dr. Luc Strobbe, chirurg-oncoloog, CWZ, Borstkankervereniging Nederland (BVN)