Soorten borstkanker

Triple negatieve borstkanker

Opslaan

Triple negatieve borstkanker is een vorm van borstkanker die gemiddeld vaker voorkomt bij jongere vrouwen. Bij triple negatieve borstkanker ontbreken receptoren waaraan de hormonen oestrogeen en progesteron zich kunnen binden. Receptoren zijn eiwitten in de cellen waaraan hormonen zich kunnen binden.

De oestrogeen receptor ER en de progesteron receptor PR ontbreken. Ook het eiwit HER2 is niet aanwezig. HER2 staat voor Humaan Epidermale groeifactor Receptor 2.

Door het ontbreken van deze 3 eiwitten spreekt men van triple negatieve borstkanker. Oftewel: 3 keer negatief.

Gradering

Bij de kenmerken van de kankercellen wordt ook naar de gradering gekeken. Gradering kan 1, 2 of 3 zijn, waarbij graad 3 de meest ongunstige gradering is. Bij triple negatief borstkanker komt graad 3 vaak voor.

Risicofactoren van triple negatieve borstkanker

Het is nog niet bekend waarom bepaalde patiënten triple negatieve borstkanker krijgen. Daarom wordt er momenteel veel onderzoek gedaan naar deze ziekte. Triple negatieve borstkanker groeit vaak sneller en agressiever dan ER positieve borstkanker.

Overleving van triple negatieve borstkanker

In de eerste jaren na de diagnose komt triple negatieve borstkanker daarom vaker terug ondanks alle behandelingen. Maar als er na 7 jaar geen uitzaaiingen of lokale recidieven zijn, dan bent u  vrijwel zeker genezen. Terwijl hormoongevoelige borstkanker tot wel 10-20 jaar na de diagnose kan blijven terugkeren. Op de lange duur kan de prognose van triple negatieve borstkanker daarom soms beter zijn dan van hormoongevoelige borstkanker.

Zaait de borstkanker uit, dan gebeurt dat vaak in een kortere tijd dan bij andere vormen van borstkanker.

Behandeling van triple negatieve borstkanker

De standaardbehandeling voor triple negatieve borstkanker is vaak een operatie, chemotherapie en bestraling. De standaardchemotherapie bestaat op dit moment uit een combinatie van 3 middelen: (epi-) adriamycine, cyclofosfamide en paclitaxel of docetaxel; ook wordt 5-fluorouracil als vierde middel vaak toegevoegd.

Bij uitgezaaide triple negatieve borstkanker kunt u andere medicijnen gebruiken. Er wordt onderzoek gedaan naar de waarde van angiogeneseremmers in combinatie met chemotherapie.

Endocriene behandelingen, zoals anti-oestrogenen of trastuzumab tegen het HER2-eiwit, maken gebruik van de receptoren en eiwitten. Deze behandelingen zijn bij triple negatieve borstkanker daarom niet zinvol.

Cijfers over triple negatieve borstkanker

  • 15 tot 20% van de borstkankerpatiënten heeft triple negatieve borstkanker. Dat zijn zo’n 2.100 tot 2.800 mensen per jaar.  De gemiddelde leeftijd van deze patiënten is lager dan bij andere vormen van borstkanker. Deze ligt namelijk vaker in de leeftijd van vóór de menopauze.
  • Mensen van Afro-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse afkomst hebben minder kans op borstkanker. Maar als ze borstkanker krijgen, is de kans groter dat ze triple negatieve borstkanker krijgen. 
  • Ongeveer 80% van de triple negatieve tumoren heeft een ongunstige gradering: 3 op een schaal van 1-3.
  • 20 tot 30% van die groep (400 tot 840 mensen) is erfelijk belast. Zij hebben een mutatie in een BRCA-gen. Triple negatieve borstkanker komt vaker voor bij een BRCA1-mutatie dan bij een BRCA2-mutatie. Lees meer over erfelijke borstkanker (BRCA1 of BRCA2). 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juli 2015

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Borstkankervereniging Nederland, Dr. de Graaf, H. (medisch oncoloog), Dr. Timmer-Bonte, J.N.H. (medisch oncoloog)