Immunotherapie

Opslaan

Immunotherapie of immuuntherapie is een behandeling bij kanker. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van immunotherapie.

Bij een behandeling met immunotherapie bij kanker wordt het immuunsysteem van de patiënt gebruikt om de kankercellen aan te vallen. Het immuunsysteem wordt door de behandeling ondersteund of extra actief gemaakt.

Bij de volgende kankersoorten is immunotherapie een mogelijke behandeling:

  • blaaskanker
  • hodgkinlymfoom
  • hoofdhalskanker
  • longkanker
  • melanoom
  • merkelcelkanker
  • niercelkanker

Ook bij baarmoederhalskanker, borstkanker en eierstokkanker wordt soms immunotherapie gegeven. Dat gebeurt alleen in onderzoeksverband. Het is nog onduidelijk of dit een geschikte behandeling is.

Immunotherapie wordt vaker in onderzoeksverband gegeven. Dat komt omdat er nog veel vragen zijn die onderzocht worden. Lees verder over onderzoek naar immunotherapie.

Het doel van immunotherapie

Meestal is immunotherapie een behandeling die wordt gegeven als de kanker is uitgezaaid. Immunotherapie kan dan de tumor afremmen. De behandeling kan het leven verlengen als er geen kans op genezing meer is.  Ook kunnen de klachten afnemen. Dit heet een palliatieve behandeling.

Soms kan immunotherapie kankercellen die na een behandeling mogelijk achter zijn gebleven, doden. Het is de hoop dat hiermee de kans op genezing toeneemt. Immunotherapie wordt dan meestal gecombineerd met een andere behandeling, zoals een operatie of chemotherapie. Dit heet een adjuvante behandeling.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: november 2018

Dit artikel is geschreven door de redactie van kanker.nl.