Klachten

Klachten over dure medicijnen

Opslaan

Soms worden bepaalde geneesmiddelen in bepaalde ziekenhuizen niet gegeven aan patiënten die daar vermoedelijk wel recht op hebben. Dit blijkt uit het KWF-rapport over toegankelijkheid van kankergeneesmiddelen in Nederland. Het gaat hier om middelen die vanuit het basispakket vergoed worden. Dat is voor alle verzekeringen hetzelfde. Wat kun je doen als je denkt dat dat bij jou ook het geval is?

Klacht indienen en second opinion vragen

De minister raadt patiënten aan om contact op te nemen met het Landelijk Meldpunt Zorg bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit meldpunt geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Zij lossen geen klachten op, maar helpen je wel verder. Kijk voor meer informatie onderaan deze pagina.

Het meldpunt helpt met de aanvraag voor een second opinion als je vindt dat je aanspraak maakt op dure geneesmiddelen. De medewerkers van het meldpunt beantwoorden vragen en helpen met praktische tips.

Blijkt uit de second opinion dat je een middel moet krijgen en je nog steeds geen toegang tot dat middel hebt? Dan bemiddelt de Inspectie ook rechtstreeks met het ziekenhuis.

De meldingen worden ook gebruikt om de minister op de hoogte te stellen als er problemen zijn met de beschikbaarheid van dure geneesmiddelen. Het helpt dus ook om de zorg te verbeteren voor andere patiënten.

Welke gegevens heeft het Landelijk Meldpunt Zorg van je nodig?

  • je naam, telefoonnummer en e-mail
  • het ziekenhuis (en eventueel de specialist) waar je onder behandeling bent
  • welke vorm van kanker je hebt en, als je dat weet het stadium van de ziekte (uitzaaiingen of niet, al geopereerd, eerdere behandelingen)
  • het geneesmiddel waarvan je denkt dat je het zou moeten krijgen maar dat niet gegeven wordt
  • je verzekeraar

Waar heb je recht op?

Als een medicijn opgenomen is in het basispakket voor je vorm en stadium van kanker moeten artsen dit voorschrijven. Tenzij er medische redenen zijn om dat niet te doen. Verzekeraars moeten het vergoeden. Afspraken tussen ziekenhuizen en verzekeraars kunnen de toegang niet blokkeren. Ook niet als het budget in het ziekenhuis op is. 

De minister raadt patiënten aan de bovengenoemde acties te ondernemen. Het lastige is dat patiënten vaak niet weten welke geneesmiddelen voor hen van toepassing zijn. Vraag dus naar alle mogelijkheden als je met je specialist over behandelingen spreekt.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Pauline Evers van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties: p.evers@nfk.nl

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: september 2015

Dit artikel is geschreven door NFK, kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Evers, M.P.J.