Klachten over de zorg bij kanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Ben je ontevreden over je ziekenhuis of over je behandeling? Dan kun je een klacht indienen. Dat is je recht als patiënt. Het ziekenhuis of de zorgverlener heeft de plicht om je klacht te behandelen.

Klachten kunnen over van alles gaan. Over de behandeling, de verzorging, maar ook over wachttijden of bijvoorbeeld het eten.

Bespreek je klacht eerst met je zorgverlener 

Ben je boos over iets, dan kan een gesprek met de zorgverlener al verhelderend werken.

Vind je dat de zorgverlener een fout heeft gemaakt en wil je hiervoor erkenning of een schadevergoeding? Ook dan is het vaak goed om eerst een gesprek met de zorgverlener aan te gaan.

Klachtenfunctionaris van het ziekenhuis

Kom je er met je zorgverlener niet uit, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Deze persoon heeft een onpartijdige functie en rol binnen het ziekenhuis.

De klachtenfunctionaris kan je hiermee helpen:

  • Je informeren over de mogelijkheden voor de behandeling van je klacht in je specifieke situatie.
  • Voor je bemiddelen, zodat je antwoord krijgt op je klacht of om je boosheid te verminderen.
  • Een gesprek regelen met de betreffende medewerker om tot een oplossing te komen. En bij dit gesprek aanwezig zijn als je dat wilt.
  • Je helpen bij het opschrijven van je ervaringen. Bijvoorbeeld als een klachtencommissie hiernaar moet kijken. 

De klachtenfunctionaris probeert eerst om een goed gesprek tussen jou en de zorgverlener op gang te brengen. Als zo'n gesprek het probleem niet oplost, kan de klachtenfunctionaris bemiddelen of advies geven over die andere mogelijkheden. Hij of zij kan je bijvoorbeeld adviseren je klacht voor te leggen aan een klachtencommissie.

Hoe je een klacht moet indienen en wat er met je klacht gebeurt, lees je op de website van je ziekenhuis.

Wijs zo nodig een vertegenwoordiger aan

Ben je zelf niet in staat om een klacht in te dienen, of zie je er erg tegenop? Dan kun je een vertegenwoordiger aanwijzen. Dat is iemand die namens jou handelt en de klacht indient. Meestal is dat een bekende van je.

Naaste van een patiënt? Dan kun je ook een klacht indienen 

Als naaste van een patiënt mag je ook een klacht indienen. Bijvoorbeeld over de verzorging van de patiënt of de manier waarop artsen met jou of je naaste omgaan. Artsen en zorgverleners moeten vragen en klachten van naasten serieus nemen. Ook als een patiënt al is overleden.

Tips waar je op kunt letten 

Op de website van de Patiëntenfederatie Nederland vind je tips waar je op kunt letten als je een klacht hebt over de zorg.

Colofon

Met medewerking van:

Logo-NFK

NFK

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Website

Logo Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2021

Meer over Je keuzes en rechten als kankerpatiënt