Soorten borstkanker

Soorten borstkanker

Opslaan

Er zijn veel verschillende soorten borstkanker. De soort zegt iets over:
 

  • of de tumor is ontstaan in de melkbuisjes of in de melkklieren
  • of de tumor kan doorgroeien in omliggende weefsels
  • of de tumor bepaalde eigenschappen heeft waardoor deze behandeld kan worden met hormonale therapie of doelgerichte therapie

Een borsttumor kan een combinatie van verschillende soorten zijn. Bijvoorbeeld een invasief ductaal carcinoom dat gevoelig voor hormonen is.

Ductaal carcinoma in situ (DCIS)

De medische term voor borstkanker die in de melkbuisjes ontstaat is ductaal carcinoom. Vaak is er sprake van een ductaal carcinoma in situ (DCIS). In situ betekent: op zijn plaats.

Bij een DCIS groeien de kankercellen niet door de wanden van de melkgangen heen en kunnen niet uitzaaien. Ongeveer 15% van de tumoren in de borst is een DCIS.

Bij DCIS kunnen de melkbuisjes hard en stug aanvoelen, terwijl deze normaal soepel zijn. De meeste vrouwen met een DCIS merken geen veranderingen in de borst.

De tumor wordt vaak ontdekt tijdens het bevolkingsonderzoek. Bij de mammografie zijn dan kleine verkalkingen in het borstweefsel te zien. Op de röntgenfoto zien deze eruit als kleine witte spatjes.

Uit een DCIS kan een invasief ductaal carcinoom ontstaan (zie onder). Het is niet te voorspellen bij welke vrouwen dit wel en niet gebeurt. Een DCIS wordt weggehaald met een operatie. Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan of het altijd nodig is om een DCIS te opereren.

Invasief ductaal carcinoom

Invasief ductaal carcinoom is de meest voorkomende soort borstkanker en kan aanvoelen als een harde knobbel.

Een invasief ductaal carcinoom ontstaat vaak uit een DCIS. Deze tumor kan vanuit de melkbuisjes wel doorgroeien in omliggende weefsels binnen de borst en uitzaaien naar andere organen. Invasief betekent: binnendringen.

Lobulair carcinoma in situ (LCIS)

Als borstkanker in een melkklier ontstaat, heet het lobulair carcinoom. Bij een LCIS zitten de kankercellen alleen in de wand van de melkklier en groeien ze nooit door naar andere weefsels.

Een LCIS geeft bijna nooit klachten en wordt daarom vaak niet opgemerkt. Meestal wordt de tumor bij toeval ontdekt. Bijvoorbeeld als er onderzoek voor een andere afwijking in de borst wordt gedaan.

Het risico op een tumor die wel doorgroeit (invasieve borstkanker) is groter als u een LCIS heeft of heeft gehad. Dit wordt als risicofactor gezien en daarom zullen de controles hierop worden afgestemd.

Invasief lobulair carcinoom

Een LCIS kan zich ontwikkelen tot een invasief lobulair carcinoom. Kankercellen van een invasief lobulair carcinoom kunnen in omliggende weefsels doorgroeien. Bijvoorbeeld in het vetweefsel of de bloedvaten van de borst. In een later stadium kan de tumor ook uitzaaien naar andere organen.

Ongeveer 10% van alle soorten van borstkanker is een invasief lobulair carcinoom. De tumor is vaak alleen te voelen als een zwelling van de borst. Op een mammografie of MRI-scan is de lobulaire tumor niet altijd goed te zien.

Hormoongevoelige borstkanker

Als borstkanker groeit onder invloed van de vrouwelijke geslachtshormonen oestrogeen en progesteron, gaat het om een hormoongevoelige tumor. Hormoongevoelige borstkanker kan behandeld worden met hormonale therapie.

Hormoongevoelige tumoren zaaien minder snel uit en hebben een betere overlevingskans dan de andere soorten borstkankers. Driekwart van de borstkankers is hormoongevoelig.

HER2-positieve borstkanker

Bij HER2-positieve borstkanker is er veel HER2 op de tumor aanwezig. HER2 is een eiwit dat de groei en deling van normale borstcellen regelt. Als er veel HER2 op de tumor zit, krijgen de kankercellen veel signalen om te groeien en te delen.

Bij ongeveer 10% van de borstkankers is er veel HER2 aanwezig. Vrouwen met zo’n tumor kunnen een behandeling met doelgerichte therapie krijgen die HER2 blokkeert.

Triple negatieve borstkanker

Triple negatieve borstkanker is drie keer negatief:

  • de tumor groeit niet onder invloed van het hormoon oestrogeen 
  • de tumor groeit niet onder invloed van het hormoon progesteron
  • de tumor is niet HER2-positief 

Dit maakt de behandeling van triple negatieve borstkanker lastig. Hormonale therapie en doelgerichte therapie werken niet. Patiënten krijgen meestal een operatie met bestraling en chemotherapie, maar dat werkt niet altijd.

Ongeveer 15% van de borstkankers is triple negatief. Deze soort komt vaker voor bij jongere vrouwen die nog vruchtbaar zijn. Een triple negatieve tumor groeit vaak snel en is agressief. Deze vorm zaait vaak snel uit.

Bij een derde van de triple negatieve tumoren is een erfelijke aanleg voor borstkanker de oorzaak. Bij de rest is de oorzaak nog niet bekend.

Lees verder over triple negatieve borstkanker.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Borstkankervereniging Nederland, Drs. Felderhof, J. (radiotherapeut), Smit, T. (verpleegkundig specialist)