Opsporen van uitzaaiingen

Opslaan

Uitzaaiingen van borstkanker ontstaan meestal als de borstkanker is teruggekeerd. Dat is nadat in het verleden de tumor in de borst is ontdekt en behandeld.

Na de behandeling kom je regelmatig op controle bij de specialist. De controles hebben als doel om de terugkeer van borstkanker tijdig op te sporen.

Als blijkt dat de borstkanker is teruggekomen, krijg je altijd aanvullend onderzoek om eventuele uitzaaiingen op te sporen.

Dit kunnen één of meer van de volgende onderzoeken zijn:

Van de vrouwen met teruggekeerde borstkanker blijkt 1 op de 3 ook uitzaaiingen in andere organen te hebben. Bij 2 op de 3 is de kanker ‘alleen’ in de borst en de omliggende lymfeklieren teruggekomen. Bij deze laatste groep wordt weer geprobeerd om genezing te bereiken.

Soms blijkt de borstkanker bij de diagnose niet alleen in de borst te zitten, maar al te zijn uitgezaaid. Dat is bij 1 op de 20 patiënten zo.

Biopsie van de uitzaaiing

Zijn er bij deze onderzoeken uitzaaiingen in andere organen gevonden? Dan krijg je ook een biopsie van een van de uitzaaiingen.

Met een biopsie onderzoekt de arts of de uitzaaiingen inderdaad van de borstkanker komen. En of ze hormoongevoelig of HER2-positief zijn. Bij de uitzaaiingen kunnen deze kenmerken namelijk anders zijn dan bij de tumor in de borst.

Hormoongevoelige uitzaaiingen kunnen behandeld worden met anti-hormonale therapie. Uitzaaiingen die HER2-positief zijn met doelgerichte therapie. Ook kan de arts andere kenmerken van de uitzaaiingen bekijken. Met de uitslag van de biopsie kan de arts dus de behandeling van de uitzaaiingen verder op maat maken.

Soms zit de uitzaaiing op een plek die het lastig maakt om een biopsie te doen. Met de behandelend arts kun je bespreken wat de alternatieven zijn voor een biopt. Misschien kun je meedoen met een wetenschappelijk onderzoek. Dan kun je een speciale scan krijgen die de kenmerken van de borstkanker zichtbaar maakt.

Bloedonderzoek naar tumormarkers

Bij uitgezaaide borstkanker kan de arts bloedonderzoek doen naar tumormarkers. Tumormarkers zijn meestal eiwitten. Ze worden gemeten in het bloed.

De kankercellen kunnen zelf tumormarkers maken. Ook kan het lichaam deze stoffen aanmaken als reactie op de kankercellen.

Het bloedonderzoek meet de hoeveelheid tumormarkers. Hieruit kan de arts ook afleiden of een behandeling aanslaat. Soms zegt het bloedonderzoek ook iets over het verloop van de ziekte.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Esther Siemerink, internist-oncoloog, ZGT, Dr. Rhodé Bijlsma, internist-oncoloog, UMC Utrecht, Borstkankervereniging Nederland (BVN)