DCIS

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Wat is DCIS?

DCIS is de afkorting van ductaal carcinoom in situ. In situ betekent: op zijn plaats. DCIS kan niet doorgroeien in omliggend weefsel, niet uitzaaien en is niet direct levensbedreigend.

Uit DCIS kan wel een invasief carcinoom ontstaan. Een invasieve tumor kan wel omliggende weefsels binnendringen. DCIS kan daarom een voorloper van borstkanker zijn.

Ongeveer 15% van de (mogelijk kwaadaardige) afwijkingen in de borst is een DCIS.

Onderzoek en diagnose bij DCIS

DCIS en het bevolkingsonderzoek

DCIS geeft bijna nooit klachten. Vaak wordt DCIS ontdekt in het bevolkingsonderzoek.

Bij het bevolkingsonderzoek krijg je een mammografie. In het geval van DCIS zijn op het mammogram kleine witte verkalkingen te zien.

Andere onderzoeken bij DCIS

Als er bij de mammografie een vermoeden is dat je een DCIS hebt, krijg je een biopsie om de diagnose te bevestigen.

Voor de operatie kun je een MRI-scan krijgen om de precieze grootte en plaats van het DCIS te bepalen.

DCIS en ‘graad’

Met het weefsel van de biopsie wordt ook de graad van het DCIS bepaald. Hoe meer afwijkend DCIS-cellen afwijken van ‘gewone’ cellen, hoe hoger het stadium.

Bij DCIS heet het stadium een graad. Er zijn 3 graden:

  • Graad 1: de DCIS-cellen wijken nauwelijks af van de normale borstcellen. Ze zijn niet zo actief, het DCIS groeit langzaam.
  • Graad 2: tussen graad 1 en graad 3 in.
  • Graad 3: de DCIS-cellen zijn sterk afwijkend en zijn erg actief: ze delen veel en ongecontroleerd, waardoor het DCIS snel groeit.

Behandeling van DCIS

Bij een klein deel van de vrouwen met DCIS kan de afwijking overgaan in een invasief carcinoom NST. Daarom krijgen alle vrouwen met DCIS voor de zekerheid een operatie waarbij het afwijkende weefsel wordt weggehaald.

Operatie van DCIS

De operatie van DCIS kan een borstsparende operatie zijn, of een borstamputatie. Of een borstsparende operatie mogelijk is, hangt af van de grootte van het DCIS in verhouding tot de grootte van de borst. Ook spelen het verwachte cosmetisch resultaat en je persoonlijke voorkeur een rol.

Bij de operatie is het belangrijk dat de chirurg alle DCIS-cellen kan verwijderen. Bij een groot DCIS of bij verspreiding door de gehele borst zal de arts eerder een borstamputatie voorstellen.

Aanvullende behandeling na borstsparende operatie

Na de borstsparende operatie van DCIS krijg je een aanvullende behandeling met bestraling of met anti-hormonale therapie. Na de borstamputatie is een aanvullende behandeling niet nodig.

Schildwachtklierprocedure bij DCIS

Mogelijk krijg je tijdens de operatie van DCIS ook een schildwachtklierprocedure. De arts kan dit voorstellen als het weefsel van de biopsie niet alleen DCIS-cellen, maar ook invasieve borstkankercellen bevat. Dit blijkt bij ongeveer een kwart van de DCIS-biopsies het geval te zijn.

Nieuwe ontwikkelingen bij DCIS

Voorspellen wanneer een behandeling van DCIS niet nodig is

Lang niet alle vrouwen met DCIS krijgen een invasieve vorm van borstkanker. Vrouwen met een DCIS graad 3 hebben misschien meer kans op het krijgen van een invasieve tumor. Dat zou betekenen dat vrouwen met een DCIS graad 1 en 2 misschien geen behandeling nodig hebben.

Om dit te onderzoeken loopt in Nederland een groot wetenschappelijk onderzoek. Hierin krijgen vrouwen met een DCIS graad 1 of 2 geen operatie, maar jaarlijks een controle-mammografie. Als het DCIS agressiever wordt, kan de arts alsnog een operatie voorstellen.

Lees meer over wetenschappelijk onderzoek bij borstkanker.

Colofon

Met medewerking van:

Logo BVN

Borstkankervereniging Nederland

Patiëntenorganisatie

Website

Foto Joeke Felderhof

Drs. Joeke Felderhof

Radiotherapeut-oncoloog, UMC Utrecht en Alexander Monro Ziekenhuis

Foto Jelle Wesseling

Prof. Jelle Wesseling

Patholoog, Antoni van Leeuwenhoek

Linkedin

Foto Truus Smit-Hoeksma

Truus Smit-Hoeksma

Verpleegkundig specialist, Dijklander Ziekenhuis

Linkedin

illustratie-ervaringsdeskundigen-vrouwen

Vrouwen die borstkanker hebben (gehad)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: december 2018