Gevolgen bij borstkanker

Gevolgen bij borstkanker

Opslaan

Steeds meer vrouwen overleven borstkanker en leven daarna lang(er) door. Hierdoor ontdekken we steeds meer over de mogelijke gevolgen die de behandeling van borstkanker op lange termijn kan hebben. Soms kunnen klachten al tijdens de behandeling ontstaan. Soms treden ze pas jaren na afloop van de behandeling op. Deze klachten noemen we late gevolgen.

Onder late gevolgen verstaan we langdurige veranderingen die men ervaart op psychisch en/of lichamelijk gebied, door borstkanker en/of na de behandeling voor borstkanker, waardoor het dagelijks functioneren gehinderd wordt. 

Late gevolgen waarmee je te maken kunt krijgen:

Wil je jouw ervaringen delen of heb je een vraag hierover? Dan kun je terecht in de discussiegroep over borstkanker op kanker.nl. Je kunt ook een bericht sturen via de BVN-website. Een ervaringsdeskundige van de BVN expertgroep Late Gevolgen neemt dan contact met je op.

Video over de mogelijke effecten van borstkanker

Marije van der Lee vertelt over de mogelijke late gevolgen van borstkanker en de behandeling ervan. Ze is  gedragstherapeut en psycholoog bij het Helen Dowling Instituut.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2015

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, Borstkankervereniging Nederland.

Met medewerking van

Expertgroep Late Gevolgen (BVN)