Wanneer een groter risico op uitzaaiingen?

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Bij de diagnose borstkanker krijg je een behandeling die de kans op terugkeer en op uitzaaiingen zo klein mogelijk maakt. Vaak ontstaan uitzaaiingen pas jaren nadat de tumor in de borst is ontdekt en behandeld.

Kenmerken die het risico vergroten

Het is niet te voorspellen wie uitzaaiingen krijgt en wie niet. Bepaalde kenmerken van de borstkanker geven wel een groter risico op uitzaaiingen in andere organen.

Soort borstkanker

Sommige soorten borstkanker zaaien sneller uit dan anderen. Bij triple-negatieve borstkanker is er een groter risico op uitzaaiingen dan bij hormoongevoelige borstkanker.

Grootte van de tumor

Hoe groter de tumor in de borst, hoe groter de kans op uitzaaiingen.

Snelheid waarmee de kankercellen delen

Hoe sneller de kankercellen delen, hoe groter de kans op uitzaaiingen.

Aantal lymfeklieren met uitzaaiingen

Zijn er meer lymfeklieren in de buurt van de borsttumor gevonden met uitzaaiingen, dan is de kans op uitzaaiingen in andere organen ook groter. Onderzoeken die uitzaaiingen in de lymfeklieren kunnen opsporen:

Genprofieltesten brengen het risico in kaart

Genprofieltesten kunnen helpen om het risico op uitzaaiingen te voorspellen. Dat doen ze met het DNA-profiel van de tumor.

Deze testen geven een verwachting, maar geen 100% zekerheid. Lees verder over genprofieltesten.

Vroeg ontdekken van uitzaaiingen maakt geen verschil voor overleving

Uitzaaiingen beginnen als losse uitgezaaide cellen. Het is dan nog niet mogelijk om de uitzaaiingen van borstkanker te ontdekken. Pas als de uitzaaiingen een halve tot 1 centimeter groot zijn, kunnen onderzoeken ze opsporen.

Meestal worden uitzaaiingen pas ontdekt als iemand klachten krijgt. De uitzaaiingen zijn dan vaak al groter dan 1 centimeter.

Vaak wordt gedacht dat hoe sneller uitzaaiingen worden gevonden, hoe langer iemand nog kan leven met uitgezaaide borstkanker. Maar uit onderzoek is dit tot nu toe nog niet gebleken. Vroege opsporing van uitzaaiingen geeft geen verschil in overleving. Ook het hierdoor eerder starten van de behandeling heeft hier geen invloed op.

Dat betekent dat je meestal uitgebreide voorlichting kunt krijgen over de verschillende behandelingsmogelijkheden, als er bij jou een uitgezaaide vorm van borstkanker is vastgesteld. En dat je de tijd kunt nemen voor een weloverwogen beslissing.

Colofon

Met medewerking van:

Dr. Esther Siemerink

Internist-oncoloog, ZGT

Foto Rhodé Bijlsma

Dr. Rhodé Bijlsma

Internist-oncoloog, UMC Utrecht

Persoonlijke pagina

Logo BVN

Borstkankervereniging Nederland

Patiëntenorganisatie
Website

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: februari 2019