Uitgezaaide borstkanker

Behandelplan bij uitgezaaide borstkanker

Opslaan

Als blijkt dat u uitgezaaide borstkanker heeft, staat de wereld op zijn kop. Er gaat van alles door u heen en u kunt veel verschillende emoties ervaren.

Nadat de eerste emoties wat minder zijn geworden, moet u een aantal besluiten nemen. Een belangrijke beslissing is de behandeling(en) die u wilt krijgen. Hierover gaat u met de arts in gesprek. Ook kunt u ervoor kiezen om af te zien van een behandeling.

Gesprekken met de arts en besluiten over het behandelplan

De arts zal een behandelplan voorstellen. Het plan heeft de arts vaak al met andere specialisten besproken in het multidisciplinaire overleg (MDO). In het behandelplan staat welke behandelingen het beste passen bij de uitzaaiingen en bij uw persoonlijke situatie. De arts zal ook de werking van de medicijnen en de bijwerkingen met u bespreken.

Samen beslissen over het behandelplan

Zelf heeft u ook invloed op het behandelplan. U kunt de voor- en nadelen van de behandelmogelijkheden met uw arts bespreken. Zo kunt u samen een weloverwogen besluit nemen.

Wat is voor u belangrijk?

Vertel ook aan uw zorgverleners hoe u uw leven leidt en wat voor u belangrijk is. Dan kunnen zij met u meedenken en kijken wat bij u past. Als u liever heeft dat de arts een keuze maakt, is het goed dat hij of zij weet hoe u leeft en wat voor u belangrijk is.

Rol van de huisarts

Het kan ook helpen om met de huisarts te praten over de diagnose uitgezaaide borstkanker. De huisarts kan zo nodig contact opnemen met uw behandelaar in het ziekenhuis.

Vaak is er bedenktijd

U hoeft bijna nooit direct te beslissen over uw behandelplan. Vraag aan uw arts hoeveel bedenktijd u in uw situatie heeft. Als u behoefte heeft aan meerdere gesprekken over het behandelplan, kunt u daar een afspraak voor maken.

Het is belangrijk dat u vertrouwen heeft in de behandeling. Als u twijfelt, bespreek dit dan met uw arts. Wellicht heeft u behoefte aan een second opinion.

Hoe komt het behandelplan tot stand?

Het behandelplan voor uitgezaaide borstkanker wordt bepaald door uw persoonlijke kenmerken en de kenmerken van de uitzaaiingen.

Persoonlijke kenmerken die een rol spelen bij het behandelplan:

  • De conditie: zwaardere behandelingen kunnen alleen plaatsvinden als u fit genoeg bent
  • Uw persoonlijke behoeften en voorkeuren bij de behandeling
  • Welke behandelingen voor borstkanker u eerder heeft gehad
  • Of u nog andere ziektes heeft en welke behandeling u daarvoor krijgt
  • Soms spelen leeftijd en kwetsbaarheid een rol

Kenmerken van de uitzaaiingen die belangrijk zijn voor het behandelplan:

  • De plek van de uitzaaiingen
  • Hoeveel uitzaaiingen het zijn
  • Hoe groot de uitzaaiingen zijn
  • De snelheid waarmee de uitzaaiingen groeien
  • De eigenschappen van de uitzaaiingen zoals hormoongevoelig en HER2-positief, of het ontbreken daarvan (triple-negatieve borstkanker)

Hoe verder met uitgezaaide borstkanker?

Uitgezaaide borstkanker kan veel onrust en onzekerheid geven. Om meer grip op de situatie te krijgen, kunt u het zelfregie-dagboek van Borstkankervereniging Nederland gebruiken.

Het dagboek helpt u om het gesprek met de arts voor te bereiden. Ook geeft het een overzicht van keuzes waar u voor komt te staan en beslissingen die u in de toekomst moet maken.

Download het zelfregie-dagboek.

Checklist voor het gesprek met de arts

Bij het gesprek met de arts of verpleegkundige kunt u ook de checklist van B-bewust gebruiken. Hierin staan vragen die u met uw arts kunt bespreken. Zo brengt u in kaart wat u wilt en wat voor u belangrijk is.

Naar de B-bewust checklist voor uitgezaaide borstkanker.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Borstkankervereniging Nederland