Onderzoeken bij borstkanker

Genprofieltest

Opslaan

Ons lichaam is opgebouwd uit miljarden cellen. Elke celkern bevat 46 chromosomen. Elk chromosoom is opgebouwd uit een lange streng DNA. Het DNA bevat verschillende stukjes informatie die genen worden genoemd.

Elke celkern heeft in de 46 chromosomen meer dan 30.000 genen. Elk gen heeft een specifieke DNA-code. Deze code bevat informatie over bijv. welke bloedgroep of welke kleur ogen iemand heeft. De lichaamscellen informeren wanneer ze bepaalde taken moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer een cel moet delen, of juist moet stoppen met delen. Door ongecontroleerde celdeling kan kanker ontstaan.

Door een bepaalde set van genen te onderzoeken, is de prognose van borstkanker soms beter te voorspellen. Daardoor kan de arts soms een betere uitspraak doen over het risico op uitzaaiingen. Dat maakt het dan mogelijk om de meest geschikte therapie voor u te bepalen en zo onnodige chemotherapie te voorkomen. Voorbeelden van genenprofieltesten zijn de MammaPrint® en de 21 genentest Oncotype DX z.

Informeer vooraf of uw verzekeraar de test vergoedt, anders moet u deze zelf betalen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2015

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.