Behandeling van borstkanker

Nazorg en controle bij borstkanker

Opslaan

Na afloop van de genezende behandeling blijft u nog 5 tot 10 jaar onder controle. Bij de controles vraagt de arts of verpleegkundig specialist naar de gevolgen van de behandeling en mogelijke klachten. Ook wordt met u de verwerking van de borstkanker en behandelingen besproken en of dit van invloed is op uw dagelijks functioneren .

De arts of verpleegkundig specialist onderzoekt of de ziekte is teruggekomen en of er misschien een tweede, nieuwe tumor in de borst zit.

Het risico dat de borstkanker terugkomt is de eerste 5 jaar het grootst. Daarom krijgt u de eerste 5 jaar na de behandeling ieder jaar een lichamelijk onderzoek en een mammografie. Vrouwen met een erfelijke aanleg voor borstkanker krijgen ook een MRI-scan.

Controleschema bij borstkanker

Het controleschema vanaf 5 tot 10 jaar na de behandeling verschilt per leeftijdscategorie:

  • Vrouwen jonger dan 60 jaar krijgen jaarlijks een lichamelijk onderzoek en een mammografie. Bij een borstreconstructie is de mammografie alleen van de andere, niet aangedane borst.
  • Vrouwen tussen de 60 en 75 jaar met een borstsparende operatie krijgen jaarlijks een lichamelijk onderzoek bij de huisarts en iedere 2 jaar een mammografie in het ziekenhuis.
  • Vrouwen tussen de 60 en 75 jaar met een borstamputatie krijgen hun controle in het bevolkingsonderzoek borstkanker: iedere 2 jaar een mammografie.
  • Voor vrouwen ouder dan 75 is er geen standaard controleschema; de arts zal aangeven wat in uw situatie het beste werkt.

De arts zal met u bespreken hoe vaak u op controle komt en wat er dan precies onderzocht wordt. Dat kan verschillen, afhankelijk van uw specifieke tumor, risicofactoren, eventuele duur van de hormonale therapie en uw situatie en wensen.

Klachten na de behandeling

Ook langer na de behandeling kunt u klachten ervaren. Wees daarom alert op de signalen van uw lichaam. Neem bij klachten die langer dan 2 weken duren contact op met uw huisarts, die u naar de specialist kan verwijzen. Lees meer over de gevolgen van borstkanker.

Ook kunt u veranderingen in de behandelde borst of de andere borst opmerken. Voelt u een nieuw knobbeltje of een andere verandering, laat u dan ook onderzoeken.

Nazorg

Tijdens de controles is er ook aandacht voor de kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld of u last heeft van bijwerkingen, of u zich zorgen maakt of last heeft van psychische klachten.

Soms kan het goed zijn om begeleid te worden door bijvoorbeeld een fysiotherapeut, psycholoog of diëtist. Er zijn vragenlijsten die helpen in te schatten wat u nodig heeft. Deze vragenlijsten kan de arts of verpleegkundige met u doornemen. Voorbeelden van deze vragenlijsten zijn de Lastmeter of Oncokompas.

Lastmeter

De Lastmeter is een vragenlijst die u invult en vervolgens met uw arts of verpleegkundige bespreekt. Uit uw antwoorden op de vragen wordt duidelijk van welke problemen of zorgen u op dat moment last heeft. En of u behoefte heeft aan extra ondersteuning. U vult de Lastmeter bij voorkeur in op verschillende momenten in zorgproces.

OncoKompas2.0

Met OncoKompas2.0 kunt u zelf uw kwaliteit van leven in kaart brengen. Hiervoor beantwoordt u vragen over lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren, uw leefstijl en zingeving. Zo nodig krijgt u het advies professionele hulp te zoeken. U kunt alleen via uw arts of verpleegkundige toegang krijgen tot Oncokompas2.0.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Borstkankervereniging Nederland