Overleving borstkanker

Tmc over deze informatie
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Het aantal borstkankerpatiënten is de afgelopen jaren toegenomen. In 2013 kregen meer dan 14.000 vrouwen de diagnose borstkanker. Bijna een kwart van de vrouwen met borstkanker is jonger dan 50 jaar als de ziekte wordt ontdekt.

Nieuwe patiënten met borstkanker

Nieuwe patiënten met borstkanker

Leeftijdsverdeling voor borstkanker, 2013

Leeftijdsverdeling voor borstkanker, 2013

Overleving borstkanker

Een jaar na de diagnose borstkanker zijn vrijwel alle patiënten nog in leven als zij stadium I borstkanker hebben. Ook na 3 jaar is vrijwel 100% van deze patiënten nog in leven. Voor stadium IV is ruim 70% van de patiënten na 1 jaar nog in leven en ruim 40% na 3 jaar. Sinds 1999 is de overleving van borstkanker licht verbeterd.

Overleving van borstkanker, 1999-2012

Overleving van borstkanker, 1999-2012

Overleving van borstkanker, per stadium

Overleving van borstkanker, per stadium

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande gegevens laten het aantal nieuwe patiënten met kanker zien, per leeftijd en (indien van toepassing) per geslacht. Deze laten ook zien hoeveel patiënten 3 jaar na de diagnose nog in leven zijn. Eén figuur geeft de overleving per stadium weer zoals bij de diagnose geconstateerd (I-II-III-IV). Een andere figuur geeft de overleving per periode weer (1999-2003, 2004-2008, 2009-2014). 

De percentages gelden voor een groep patiënten en zijn niet zomaar naar uw individuele situatie te vertalen. Wat u persoonlijk mag verwachten, kunt u het beste met uw behandelend arts bespreken. 

De cijfers zijn afkomstig uit een database met betrouwbare, objectieve gegevens over incidentie en overleving van alle gevallen van kanker: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert de database.