Medische termen behandelplan borstkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Na de diagnose borstkanker krijg je een behandelplan. Daarin kun je lastige medische termen tegenkomen. De lijst met begrippen hieronder kan helpen om het behandelplan goed te snappen. 

Wil je weten wat zo'n behandelplan precies inhoudt? Lees dan verder over het behandelplan bij borstkanker.

Ook voor de andere onderdelen van borstkanker is er een lijst met medische termen. Bekijk het woordenboek borstkanker.

A

Adjuvant

Adjuvant betekent aanvullend. Een adjuvante behandeling is een aanvullende behandeling. Vaak gaat het om een adjuvante behandeling na de operatie.

B

Behandelplan

In het behandelplan staat welke behandelingen het best passen bij de soort borstkanker, het stadium van de ziekte en de persoonlijke situatie van degene met kanker. De behandelend arts (vaak de chirurg) stelt het behandelplan op samen met de patiënt en met het multidisciplinaire overleg.

C

Chirurg

Chirurg-oncoloog
Dit is bij borstkanker meestal de hoofdbehandelaar. De chirurg voert ook de operatie aan de borst en eventueel aan de lymfeklieren uit.

Curatief

Curatief betekent genezend. Een curatieve behandeling is een behandeling die als doel heeft te genezen van de kanker.

F

Fertiliteitsarts

Een arts die deskundig is op het gebied van vruchtbaarheid.

Follow-up

FU
Dit is de tijd na behandeling waarin de arts controleert of de kanker wegblijft en of er klachten zijn.

I

Internist-oncoloog

Medisch oncoloog
Een arts die gespecialiseerd is in kanker. Deze arts geeft bij borstkanker de behandeling met chemotherapie, hormonale therapie en doelgerichte therapie. Bij uitgezaaide borstkanker is de internist-oncoloog vaak de hoofdbehandelaar.

M

Mammacareverpleegkundige

Verpleegkundige die gespecialiseerd is in borstkanker. Deze verpleegkundige begeleidt mensen met borstkanker, geeft antwoord op vragen en biedt emotionele ondersteuning. Soms is de mammacareverpleegkundige ook verpleegkundig specialist.

Mammapoli

Een afdeling in het ziekenhuis voor de behandeling van borstkanker, en andere (goedaardige) aandoeningen van de borst.

Multidisciplinair overleg

MDO
Dit is een overleg tussen verschillende artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners die deskundig zijn op het gebied van borstkanker. Zij bekijken samen wat de beste behandeling voor iemand is.

N

Neo-adjuvant

Een behandeling vóór de hoofdbehandeling. Meestal gaat het om een behandeling voor de operatie.

Nucleair geneeskundige

Dit is een arts die gespecialiseerd is in beeldvormend onderzoek met gebruik van radioactieve stoffen.

P

Palliatief

Palliatief betekent dat de ziekte niet te genezen is. Degene met kanker kan niet meer beter worden. De behandeling heeft als doel om de ziekte te remmen en om klachten te verminderen.

Patholoog

Klinisch patholoog, patholoog-anatoom
De patholoog is een medisch specialist die onderzoek doet op weggenomen weefsels en cellen. Dit materiaal is bij de biopsie, punctie en operatie weggehaald. Met het rapport van de patholoog kan de arts de definitieve diagnose stellen.

Plastisch chirurg

De plastisch chirurg is een medisch specialist die de borstreconstructie uitvoert.

Profylactisch

Preventief
Profylactisch is om iets te voorkomen. Bijvoorbeeld het geven van antibiotica om ervoor zorgen dat iemand geen infectie krijgt.

R

Radioloog

Deze arts bekijkt de arts de resultaten van het beeldvormend onderzoek. Zoals de mammografie, echografie, (PET-)CT-scan en MRI-scan. Ook voert de radioloog de punctie uit.

Radiotherapeut

Radiotherapeut-oncoloog
Een arts die gespecialiseerd is in de behandeling met bestraling. De radiotherapeut beoordeelt of bestraling nodig is. Als het nodig is, is deze arts ook verantwoordelijk voor het bestralingsplan, en voor de begeleiding van de patiënt tijdens de bestralingsserie en de eerste weken erna.

Revisie

Het controleren van de resultaten van een onderzoek.

S

Second opinion

Tweede mening
Een tweede, onafhankelijke mening over de behandeling van een andere arts in een ander ziekenhuis.

V

Verpleegkundig specialist

Een gespecialiseerd verpleegkundige die nieuwe patiënten onderzoekt en begeleidt, en samen met de chirurg het behandelplan uitlegt. Coördineert ook de behandeling en zorg op de polikliniek en geeft voorlichting en ondersteuning aan patiënten.

W

WGBO

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst
Deze wet gaat over de rechten, plichten en privacy van patiënten.

Colofon

Met medewerking van:

Logo Maastricht UMC+

Behandelteam borstkanker, Maastricht UMC+

Logo BVN

Borstkankervereniging Nederland

Patiëntenorganisatie

Website

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: september 2020