Wat is…?

Dicht borstklierweefsel

Opslaan

Dicht borstklierweefsel betekent dat een borst in verhouding meer melkklieren en minder vetweefsel bevat. Een andere term hiervoor is ‘dense’ borstweefsel.

Hoger risico op borstkanker

Vrouwen met zeer dicht klierweefsel hebben een hoger risico op borstkanker dan vrouwen met gewoon klierweefsel. Dat komt omdat een borst met zeer dicht klierweefsel lastiger te onderzoeken is. Kleine tumoren en DCIS vallen dan minder op.

De meeste vrouwen hebben vóór de overgang dicht klierweefsel. In de leeftijd 40 tot 50 jaar is heeft twee derde van de vrouwen dicht klierweefsel. Echter, in deze leeftijdsgroep is het risico op borstkanker lager. De meeste vrouwen met borstkanker zijn tussen de 50 en 70 jaar.

De dichtheid van het klierweefsel is erfelijk bepaald, maar ook hormonen en leeftijd zijn van invloed. Met ouder worden neemt de dichtheid van het klierweefsel af. U heeft hier zelf geen invloed op.

Dicht klierweefsel op de mammografie

Op de mammografie is het vetweefsel van de borst zwart en het klierweefsel wit. Ook eventuele kankercellen lichten wit op.

Bij veel dicht klierweefsel is een kwaadaardige afwijking moeilijker te onderscheiden van het normale borstweefsel. De röntgenfoto die bij de mammografie wordt gemaakt, is dan lastiger te beoordelen.

Aanvullende onderzoeken na de mammografie

Vaak is verder onderzoek nodig om tot een goede beoordeling van het borstweefsel te komen. U wordt dan doorverwezen naar het ziekenhuis. De radioloog geeft aan welke aanvullende onderzoeken nodig zijn.

Mogelijk adviseert de radioloog u om vaker een controle-onderzoek te laten doen. Dit kan een jaarlijkse mammografie zijn, eventueel aangevuld met een MRI-scan en/of echografie.

De mammografie is voor vrouwen met dicht borstklierweefsel een minder geschikte onderzoeksmethode dan voor vrouwen met normaal klierweefsel. Echter het is nog steeds belangrijk om mee te doen met het bevolkingsonderzoek borstkanker, omdat u vanuit het bevolkingsonderzoek een verwijzing kunt krijgen voor aanvullend onderzoek.

Heeft u dicht borstklierweefsel en krijgt u klachten, dan kunt u met uw arts overleggen over geschikt aanvullend onderzoek.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2018

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Borstkankervereniging Nederland, Smit, T. (verpleegkundig specialist), Drs. Felderhof, J. (radiotherapeut)