Algemeen

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Opslaan

Vrouwen tussen de 50 en 75 jaar in Nederland krijgen elke 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Een ander woord voor bevolkingsonderzoek is screening. 

Het bevolkingsonderzoek vergroot de kans op vroege ontdekking van borstkanker. De kans dat de behandeling succes heeft is daardoor groter. Door het bevolkingsonderzoek overlijden jaarlijks 775 vrouwen minder aan borstkanker.

Mammografie

Bij dit bevolkingsonderzoek worden röntgenfoto’s van de borsten gemaakt. Van iedere borst worden 2 foto’s gemaakt. Veel vrouwen ervaren dit onderzoek als onaangenaam, omdat de borsten tussen 2 platen worden gedrukt. Dit onderzoek heet een mammografie

Uitslag

Als op de röntgenfoto’s een afwijking te zien is, dan ontvangt uw huisarts ook de uitslag van dit onderzoek. Hij neemt hierover contact met u op. Uw huisarts verwijst u dan door voor verder onderzoek. Als op de foto’s geen afwijking te zien is, dan ontvangt u een brief thuis. Daarin staat dat de uitslag geen volledige zekerheid geeft dat u geen borstkanker heeft. In het bevolkingsonderzoek worden niet alle afwijkingen gevonden. Ook is alleen te zien hoe de situatie nu is, niet of u in de toekomst borstkanker krijgt.

Mogelijk krijgen u en uw huisarts een uitslag uitgedrukt in een zogenaamde BI-RADS categorie. 

Mammografie van bovenaf

De borst wordt van boven naar onder gefotografeerd (bron: RIVM).

Mammografie van opzij

De borst wordt van opzij gefotografeerd (bron: RIVM).

Beoordeling van een borstfoto

Een laborante kijkt in een mobiele onderzoekswagen of de foto van goede kwaliteit is. Hierna wordt de foto door een arts beoordeeld (foto: KWF).

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2015

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

RIVM