Onderzoeken bij borstkanker

Mammografie

Opslaan

Een mammografie is een röntgenfoto van de borst. Uw borst wordt tussen 2 platen platgedrukt om het borstweefsel uit te spreiden. Daardoor kan de arts het goed beoordelen. Dit kan vervelend en pijnlijk zijn. Bij kleine borsten kan dit pijnlijker zijn dan bij grote borsten. De druk duurt slechts een paar seconden. Wordt het aandrukken te pijnlijk, dan moet u dit  tegen de laborant zeggen. 

Ook als u al een mammografie heeft gekregen tijdens het bevolkingsonderzoek, krijgt u in het ziekenhuis vaak nog een keer een mammografie of extra opnamen, die bij het bevolkingsonderzoek niet gemaakt kunnen worden. 

Tomosynthese

Een waardevolle aanvulling op de gewone mammografie is de tomosynthese, die in steeds meer ziekenhuizen wordt gebruikt. Hierbij maakt de laborant beelden van plakjes van de borst, dus een 3-dimensionale foto. Over elkaar heen liggende weefsellagen zijn zo beter van elkaar te onderscheiden, waardoor de arts tumoren duidelijker kan zien.

Mammografie van bovenaf

De borst wordt van boven naar onder gefotografeerd (bron: RIVM).

Mammografie van opzij

De borst wordt van opzij gefotografeerd (bron: RIVM).

Mammografie

Deze video legt uit hoe een mammografie in zijn werk gaat.

Uitslag van de mammografie

De radioloog beoordeelt het mammogram. Hiervoor gebruikt hij de zogenaamde BI-RADS-categorieën. BI-RADS betekent Breast Imaging Reporting and Data System. De BI-RADS-categorie bepaalt uiteindelijk of u wordt verwezen voor verder onderzoek.

  • BI-RADS 0: Bent u verwezen met een BI-RADS 0, dan is de verdenking op borstkanker laag. Maar het mammogram geeft onvoldoende informatie en er is nader onderzoek nodig.
  • BI-RADS 1: Normale bevinding.
  • BI-RADS 2: Goedaardige afwijking.
  • BI-RADS 3: Een BIRADS 3 betekent dat de afwijking waarschijnlijk goedaardig is. De kans op kwaadaardigheid is minder dan 2%.
  • BI-RADS 4: Een BI-RADS 4 betekent dat een afwijking is gezien die niet typisch is voor een kwaadaardige tumor. De kans dat het om kanker gaat en niet om een goedaardige afwijking is iets kleiner dan 39%. Bij BI-RADS 4 is een biopsie nodig om tot de juiste diagnose te komen.
  • BI-RADS 5: Bij een BI-RADS 5 moet u er serieus rekening mee houden dat de gevonden afwijking kwaadaardig is.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2015

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.