Dicht borstklierweefsel

Tmc over deze informatie
Dicht borstweefsel betekent meer klier- en bindweefsel en relatief minder vet. Het borstweefsel bestaat uit een combinatie van epitheelcellen en steun- en bindweefsel. Op een borstfoto (mammogram) licht het klierweefsel wit op, terwijl het vetweefsel zwart is. Tumorcellen lichten ook wit op, zodat ze moeilijker van normaal weefsel te onderscheiden zijn als er veel klier- en bindweefsel is.

Erfelijkheid, hormonen en leefstijl

Vrouwen die nog niet in de overgang zijn hebben vaak een dicht borstweefsel, maar het neemt af met het ouder worden. In de leeftijd van 40 tot 50 jaar heeft tweederde van alle vrouwen nog dicht borstweefsel. Na de overgang neemt de dichtheid bij veel vrouwen verder af. De dichtheid van het borstweefsel is erfelijk bepaald, maar hormonen en leeftijd zijn ook van invloed.

Risicofactor voor borstkanker

Dicht borstweefsel is zelf een belangrijke risicofactor voor borstkanker. Het risico van vrouwen met zeer dicht borstweefsel is hoger dan bij vrouwen bij wie de borstdichtheid laag is.

Borstfoto

Dicht borstweefsel maakt het moeilijker om een mogelijke tumor te vinden. Bevolkingsonderzoek naar borstkanker begint bij vrouwen die dat jaar 50 jaar worden. Dat is rond de overgang waarna de borstdichtheid bij veel vrouwen afneemt. Daardoor is de borstfoto (mammogram) dus beter te beoordelen.

Maar ook als u een hoge borstdichtheid hebt is het goed om u met mammografie te laten controleren. Alleen is de foto dan lastiger te beoordelen. Daardoor is de kans iets groter dat er iets verdachts gevonden wordt, wat later goedaardig blijkt te zijn.

Op een mammogram is zichtbaar of u dicht borstweefsel heeft. U kunt er dus naar vragen als u een mammografie krijgt.