Diagnose

Behandelplan bij longkanker

Opslaan

Na de diagnose krijgt u een behandelplan. Hierin staat welke behandelingen het best passen bij uw situatie. De behandelend arts stelt het behandelplan op samen met u en met het multidisciplinaire team (zie onder).

Het behandelplan is gebaseerd om de landelijke richtlijn voor longkanker. Andere input voor het behandelplan is:

Zorgverleners bij longkanker

Bij de behandeling van longkanker zijn verschillende artsen en ook verpleegkundigen betrokken:

  • longarts: hoofdbehandelaar en geeft de chemotherapie, doelgerichte therapie en immunotherapie
  • chirurg: voert de operatie uit
  • radiotherapeut: geeft de bestraling
  • radioloog: beoordeelt de uitslagen van de beeldvormende onderzoeken en voert de biopsie uit
  • patholoog: doet onderzoek op het weggenomen weefsel van de biopsie, punctie en operatie
  • oncologieverpleegkundige: geeft verdere informatie en begeleidt u bij de behandeling

Multidisciplinair overleg

Het behandelplan wordt gemaakt in overleg met al deze artsen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO).

De specialisten hebben regelmatig MDO. In het overleg worden alle patiënten met longkanker van het ziekenhuis besproken. Alle artsen kijken vanuit hun eigen specialisatie naar uw uitslagen en situatie.

Soms is het MDO ook met artsen uit andere ziekenhuizen. Dit zijn meestal meer gespecialiseerde ziekenhuizen op het gebied van longkanker.

Meebeslissen over het behandelplan

U heeft zelf ook invloed op de behandeling die u krijgt. Soms zijn er andere behandelingen beschikbaar, of is er ruimte voor aanpassing. Bijvoorbeeld in de volgorde van de behandelingen.

Een behandelplan is dus maatwerk. Bespreek de mogelijkheden met uw arts. Ook als u twijfelt over een bepaalde behandeling kunt u dat aan de arts vertellen.

Neem de tijd voor een keuze

Meestal hoeft u niet direct te beslissen over uw behandelplan. U wilt misschien zo snel mogelijk starten met de behandeling. Dat is begrijpelijk. Maar het is aan te raden om even bedenktijd te nemen, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Als u behoefte heeft aan een tweede gesprek, kunt u daar een afspraak voor maken. Bestudeer in de tussentijd de informatie die u heeft gekregen. Ook kunt u een vragenboekje aanleggen waarin u uw vragen aan de arts en zijn antwoorden noteert.

Second opinion

Het is belangrijk dat u vertrouwen heeft in de behandeling. Als u twijfelt, heeft u misschien behoefte aan een second opinion. Dat is een tweede, onafhankelijke mening over uw behandeling van een andere arts in een ander ziekenhuis.

Lees verder over een second opinion.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Longkanker Nederland