Behandelplan bij longkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Na de diagnose krijg je een behandelplan. Hierin staat welke behandelingen het best passen bij jouw situatie. De behandelend arts stelt het behandelplan samen met jou en met het multidisciplinaire team (zie onder) op.

Het behandelplan is gebaseerd op de landelijke richtlijn voor longkanker. Andere input voor het behandelplan is:

Zorgverleners bij longkanker

Bij de behandeling van longkanker zijn verschillende artsen en ook verpleegkundigen betrokken:

  • longarts: hoofdbehandelaar en geeft de chemotherapie, doelgerichte therapie en immunotherapie
  • chirurg: voert de operatie uit
  • radiotherapeut: geeft de bestraling
  • radioloog: beoordeelt de uitslagen van de beeldvormende onderzoeken en voert de biopsie uit
  • patholoog: doet onderzoek op het weggenomen weefsel van de biopsie, punctie en operatie
  • oncologieverpleegkundige: geeft verdere informatie en begeleidt je bij de behandeling

Multidisciplinair overleg

Het behandelplan wordt gemaakt in overleg met al deze artsen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO).

De specialisten hebben regelmatig MDO. In het overleg worden alle patiënten met longkanker van het ziekenhuis besproken. Alle artsen kijken vanuit hun eigen specialisatie naar de uitslagen en situatie.

Soms is het MDO ook met artsen uit andere ziekenhuizen. Dit zijn meestal meer gespecialiseerde ziekenhuizen op het gebied van longkanker.

Meebeslissen over het behandelplan

Zelf heb je ook invloed op de behandeling die je krijgt. Soms zijn er andere behandelingen beschikbaar, of is er ruimte voor aanpassing. Bijvoorbeeld in de volgorde van de behandelingen.

Een behandelplan is dus maatwerk. Bespreek de mogelijkheden met de arts. Ook als je twijfelt over een bepaalde behandeling kun je dat aan de arts vertellen.

Neem de tijd voor een keuze

Meestal hoef je niet direct te beslissen over het behandelplan. Je wilt misschien zo snel mogelijk starten met de behandeling. Dat is begrijpelijk. Maar het is aan te raden om even bedenktijd te nemen, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

Als je behoefte hebt aan een tweede gesprek, kun je daar een afspraak voor maken. Bestudeer in de tussentijd de informatie die je hebt gekregen. Ook kun je een vragenboekje aanleggen waarin je je vragen aan de arts en zijn of haar antwoorden noteert.

Second opinion

Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in de behandeling. Als je twijfelt, heb je misschien behoefte aan een second opinion. Dat is een tweede, onafhankelijke mening over je behandeling van een andere arts in een ander ziekenhuis.

Lees verder over een second opinion.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Annemarie Becker-Commissaris

Dr. Annemarie Becker-Commissaris

Longarts, Amsterdam UMC (locatie VUmc)

LinkedIn

Illustratie mensen

Mensen die longkanker hebben (gehad)

Logo Longkanker Nederland

Longkanker Nederland

Patiëntorganisatie
Website

Logo NVALT

NVALT - Sectie Oncologie

Beroepsvereniging longartsen
Website

illustratie-arts-man

Dr. Sjaak Burgers

Longarts, Antoni van Leeuwenhoek

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: februari 2019