Behandelplan bij longkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Je arts overlegt met je wat in jouw situatie de best passende behandeling is. Laat je goed informeren en neem de tijd om de juiste keuzes te maken.

Verschillende specialisten en verpleegkundigen bespreken met elkaar wat voor jou de beste behandelopties zijn. Dit heet het behandelplan.

Wat voor jou de best passende behandeling is, hangt af van: 

 • de soort longkanker die je hebt
 • de plaats van de tumor in je longen
 • het stadium van de ziekte
 • je leeftijd en conditie 
 • je eigen wensen en voorkeuren

Bekijk de informatie over mogelijke behandelingen bij longkanker.

Meebeslissen over het behandelplan

Zelf heb je ook invloed op de behandeling die je krijgt. Soms zijn er andere behandelingen beschikbaar, of is er ruimte voor aanpassing. Bijvoorbeeld in de volgorde van de behandelingen.

Een behandelplan is dus maatwerk. Bespreek de mogelijkheden met de arts. Ook als je twijfelt over een bepaalde behandeling kun je dat aan de arts vertellen.

Neem de tijd voor een keuze

Meestal hoef je niet direct te beslissen over het behandelplan. Je wilt misschien zo snel mogelijk starten met de behandeling. Dat is begrijpelijk. Maar het is aan te raden om even bedenktijd te nemen, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

Als je behoefte hebt aan een tweede gesprek, kun je daar een afspraak voor maken. Bestudeer in de tussentijd de informatie die je hebt gekregen. Ook kun je een vragenboekje aanleggen waarin je je vragen aan de arts en zijn of haar antwoorden noteert.

Twijfel je? Of wil je meer informatie? Bel of mail dan met Longkanker Nederland, de patiëntenorganisatie voor mensen met longkanker. Je kunt ook (gratis) bellen, mailen of chatten met de kanker.nl infolijn.

Second opinion

Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in de behandeling. Als je twijfelt, heb je misschien behoefte aan een second opinion. Dat is een tweede, onafhankelijke mening over je behandeling van een andere arts in een ander ziekenhuis. Je hebt hier altijd recht op. 

Lees verder over een second opinion aanvragen.

Zorgverleners bij longkanker

Bij de behandeling van longkanker zijn verschillende artsen en ook verpleegkundigen betrokken:

 • Longarts: met deze arts heb je meestal het eerste gesprek als je longkanker hebt. De longarts geeft de meeste behandelingen en is meestal de hoofdbehandelaar.
 • Longchirurg: deze arts doet de operatie.
 • Radiotherapeut: deze arts is verantwoordelijk voor de bestraling.
 • Radioloog: deze arts beoordeelt de uitslagen van de longfoto en scans en voert de biopsie uit.
 • Patholoog: deze arts onderzoekt weefsels en cellen in het laboratorium.
 • Verpleegkundig specialist: dit is een gespecialiseerd verpleegkundige die nieuwe patiënten onderzoekt en begeleidt en samen met de longarts het behandelplan uitlegt. De verpleegkundig specialist coördineert ook de behandeling en zorg op de polikliniek en geeft voorlichting en ondersteuning aan patiënten.
 • Oncologieverpleegkundige: deze geeft verdere informatie en begeleidt je bij de behandeling.

Casemanager: een vast aanspreekpunt

Tijdens de onderzoeken en behandeling zie je verschillende behandelaars. Het is dan handig om een vast aanspreekpunt te hebben: een casemanager. Vaak is dit de oncologieverpleegkundige, of de verpleegkundig specialist.

Een casemanager is jouw vaste aanspreekpunt in het ziekenhuis. Hij of zij is verantwoordelijk voor je behandelplan, houdt overzicht over het hele traject en heeft contact met de verschillende behandelaars. 

Tip: Bespreek met je behandelend arts of je een casemanager kunt krijgen.

Het multidisciplinair overleg bij longkanker (MDO)

Bij de behandeling van longkanker zijn verschillende specialisten betrokken: artsen en verpleegkundigen. Zij overleggen regelmatig met elkaar. Dit overleg heet het multidisciplinair overleg (MDO).

Soms is het MDO ook met artsen uit andere ziekenhuizen. Dit zijn meestal meer gespecialiseerde ziekenhuizen op het gebied van longkanker.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Annemarie Becker-Commissaris

Dr. Annemarie Becker-Commissaris

Longarts, Amsterdam UMC (locatie VUmc)

LinkedIn

illustratie-arts-man

Dr. Sjaak Burgers

Longarts, Antoni van Leeuwenhoek

Logo Longkanker Nederland

Longkanker Nederland

Patiëntorganisatie

Website

Illustratie mensen

Mensen die longkanker hebben (gehad)

Logo NVALT

NVALT - Sectie Oncologie

Beroepsvereniging longartsen
Website

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: februari 2022