Mediastinoscopie bij longkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Een mediastinoscopie is een kijkoperatie van het mediastinum. Dit is de ruimte tussen de longen.

Met deze kijkoperatie kan de arts vaststellen of er uitzaaiingen in de lymfeklieren van het mediastinum zijn. Je krijgt een mediastinoscopie als een endo-echografie onvoldoende duidelijkheid hierover geeft.

Hoe gaat een mediastinoscopie?

Je gaat eerst onder narcose. Dan maakt de arts een snee net boven het borstbeen. Door de snee wordt een kijkbuis geschoven die tot in het mediastinum komt.

Via de buis kan de arts de ruimte tussen de longen bekijken. Ook kan hij of zij stukjes weefsel van de lymfeklieren wegnemen. Dit heet een biopsie.

Het weggenomen weefsel wordt onderzocht op uitzaaiingen van de longkankercellen.

Bijwerkingen van de mediastinoscopie

Door de mediastinoscopie kun je hees worden. Na een paar dagen ben jemeestal weer van de heesheid af.

Colofon

Met medewerking van

Dr. Annemarie Becker-Commissaris

Longarts, Amsterdam UMC (locatie VUmc)

Ervaringsdeskundigen met longkanker

Longkanker Nederland

Patiëntorganisatie
Website

NVALT - Sectie Oncologie

Beroepsvereniging longartsen

Dr. Sjaak Burgers

Longarts, Antoni van Leeuwenhoek

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: februari 2019