Ziekenhuizen voor longkanker

Opslaan

Het is belangrijk dat je de behandeling in het juiste ziekenhuis krijgt. De huisarts en de patiëntenvereniging Longkanker Nederland kunnen  helpen bij het maken van een keuze voor een ziekenhuis. 

Eisen voor ziekenhuizen bij de behandeling van longkanker

Voor de behandeling van longkanker moet een ziekenhuis aan bepaalde eisen voldoen. Eén van die eisen is dat het ziekenhuis een minimaal aantal behandelingen per jaar uitvoert. Dit heet de volumenorm.

De belangrijkste normen voor de behandeling van longkanker zijn:

  • Het ziekenhuis behandelt per jaar minstens 50 nieuwe patiënten met longkanker.
  • In het ziekenhuis wordt minstens 100 keer per jaar een bronchoscopie gedaan.
  • De chirurgen voeren minstens 20 keer per jaar een longoperatie uit.

Je kunt aan de arts vragen of het ziekenhuis aan deze eisen voldoet.

Verwijzing naar een gespecialiseerd ziekenhuis voor longkanker

Soms krijg je verwijzing naar een ander ziekenhuis. Bijvoorbeeld als je een zeldzame vorm van longkanker hebt. Ook kan een deel van de behandeling in een ander ziekenhuis plaatsvinden, zoals de operatie of immunotherapie.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Longkanker Nederland