Soorten longkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Er zijn verschillende soorten longkanker. Welke behandelingen er mogelijk zijn en wat je vooruitzichten zijn, hangt af van de soort longkanker die je hebt. 

De belangrijkste soorten longkanker zijn niet-kleincellige longkanker en kleincellige longkanker. Je arts vertelt je welke soort je hebt en je kunt het lezen in je patiëntendossier.

Het ligt aan de grootte van de kankercellen welke soort longkanker je hebt.

Lees op deze pagina over:

Niet-kleincellige longkanker 

De meeste mensen met longkanker hebben niet-kleincellige longkanker. Deze soort longkanker groeit meestal langzaam. De tumor kan al jaren in het lichaam zitten voordat de kanker ontdekt wordt. De soort zaait ook minder snel uit dan kleincellige longkanker. 

De Engelse naam voor niet-kleincellig longcarcinoom is non-small-cell lung carcinoma (NSCLC).

Bij niet-kleincellige longkanker zijn verschillende behandelingen mogelijk, zoals een operatie, bestraling, chemotherapie, immunotherapie, doelgerichte therapie of een combinatie van deze behandelingen. Lees verder over behandelingen voor niet-kleincellige longkanker.

3 soorten niet-kleincellige longkanker

Niet-kleincellige longkanker is weer verder te verdelen in 3 groepen:

  • adenocarcinoom
  • plaveiselcelcarcinoom
  • grootcellig carcinoom

Dit onderscheid is belangrijk voor de behandeling. Bijvoorbeeld of je een behandeling met doelgerichte therapie kunt krijgen. 

Adenocarcinoom 

Een adenocarcinoom ontstaat in de kliercellen. Deze soort longkanker komt vooral voor bij mensen die roken of gerookt hebben. Ook bij mensen die niet gerookt hebben, komt deze vorm van kanker het meeste voor.

Een adenocarcinoom zit meestal in het buitenste deel van de long. Meestal is de tumor bij de diagnose nog niet uitgezaaid naar de lymfeklieren in de longen.

Bij een adenocarcinoom kan sprake zijn van een genafwijking (mutatie). Dit is belangrijk om te weten voor je behandeling. Meer informatie over genafwijkingen lees je op de website van Longkanker Nederland.

Plaveiselcelcarcinoom

Een plaveiselcelcarcinoom ontstaat in de plaveiselcellen. Dat zijn platte cellen aan de binnenkant van de longen. Deze vorm van kanker komt ook vaak voor bij mensen die roken.
Een plaveiselcelcarcinoom zit meestal in het centrale deel van de longen.

Grootcellig carcinoom

Deze soort longkanker kan overal in de longen ontstaan. Een grootcellig carcinoom groeit meestal snel en zaait snel uit.  

Kleincellige longkanker

Ongeveer 1 op de 5 mensen met longkanker heeft kleincellige longkanker. Deze vorm van longkanker groeit heel snel. Ook verspreiden de kankercellen zich sneller door het lichaam dan niet-kleincellige kankercellen. Daarom is kleincellige longkanker bij de diagnose vaak al uitgezaaid.

De Engelse naam voor kleincellig longcarcinoom is small-cell lung carcinoma (SCLC).

De meeste mensen met kleincellige longkanker krijgen chemotherapie, soms gecombineerd met bestraling. Ook bestraling van het hoofd kan onderdeel van de behandeling zijn. Lees verder over behandelingen voor kleincellige longkanker.

Andere soorten kanker rondom de longen

Er kan ook kanker ontstaan in de weefsels rondom de longen. Het kan dan gaan om: 

Colofon

Met medewerking van:

Foto Annemarie Becker-Commissaris

Dr. Annemarie Becker-Commissaris

Longarts, Amsterdam UMC (locatie VUmc)

LinkedIn

illustratie-arts-man

Dr. Sjaak Burgers

Longarts, Antoni van Leeuwenhoek

Logo Longkanker Nederland

Longkanker Nederland

Patiëntorganisatie

Website

Illustratie mensen

Mensen die longkanker hebben (gehad)

Logo NVALT

NVALT - Sectie Oncologie

Beroepsvereniging longartsen
Website

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: februari 2022