Onderzoeken bij longkanker

Opslaan

Heb je symptomen die kunnen passen bij longkanker, zoals een aanhoudende prikkelhoest of bloed in opgehoest slijm? Ga dan naar de huisarts. Zo nodig stuurt de huisarts je door naar een longarts die je verder zal onderzoeken.

Onderzoeken voor de diagnose

Er zijn verschillende onderzoeken nodig om te bepalen of er sprake is van longkanker.

De belangrijkste onderzoeken zijn:

  • longfoto: een röntgenfoto van de longen waarop een mogelijke tumor te zien is
  • CT-scan: toont de precieze plek van de tumor en eventuele uitzaaiingen
  • bronchoscopie: kijkonderzoek in de luchtwegen
  • longbiopsie: wegnemen van een stukje weefsel van de afwijking in de longen

Andere onderzoeken

Ook kun je nog een aantal andere onderzoeken krijgen. Deze onderzoeken geven een completer beeld van de tumor of van de conditie.

  • longfunctie-onderzoek: om de werking van de longen te controleren
  • hartfilmpje: om te controleren op hartziekten
  • bloedonderzoek: afgenomen bloed wordt in het laboratorium onderzocht
  • pathologisch onderzoek: de patholoog onderzoekt om wat voor soort longkanker het gaat
  • DNA-onderzoek: of er bepaalde mutaties aanwezig zijn waardoor een behandeling met doelgerichte therapie mogelijk is
  • sputumonderzoek: opgehoest slijm wordt in het laboratorium onderzocht

Onderzoeken naar uitbreiding en uitzaaiingen

Vindt de arts een kwaadaardige tumor, dan is vaak verder onderzoek nodig. Hiermee stelt de arts vast hoever de tumor zich heeft uitgebreid en of er uitzaaiingen zijn. Zo kan hij of zij bepalen welke behandeling het meest geschikt is.

Dit kunnen de volgende onderzoeken zijn:

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Longkanker Nederland