Biopsie bij longkanker

Opslaan

Met de biopsie kan de arts de diagnose stellen: of het daadwerkelijk om longkanker gaat. Bij de biopsie neemt de arts een stukje weefsel weg. Dit heet een biopt.

Een biopsie kan bij een vermoeden van longkanker op 2 manieren gebeuren. Dit hangt af van de plek van de afwijking in de longen.

Biopsie in de bovenste luchtwegen

Zit de afwijking bovenaan in de longen, dan krijg je een bronchoscopie. Tijdens dit kijkonderzoek kan de arts met de slang een stukje weefsel wegnemen.

Biopsie dieper in de longen

Is er een vermoeden van een tumor dieper in de luchtwegen, dan wordt met een naald in de longen geprikt om het biopt te verkrijgen. De informatie hieronder gaat over een biopsie bij een afwijking dieper in de longen.

Hoe gaat een longbiopsie?

Eerst bepaalt de arts de precieze plek van de biopsie. Dit wordt met stift op de borstkas aangegeven. Ook wordt de huid van de borstkas verdoofd.

Daarna brengt de arts door de huid heen een naald in de longen. Met deze naald kan de arts wat weefsel van de afwijking wegnemen.

Een longbiopsie gebeurt tijdens een CT-scan. Zo kan de arts precies zien wat hij of zij doet.

Na de longbiopsie

Na het onderzoek moet je misschien wat bloed ophoesten. Dit is niet erg en stopt meestal vrij snel.

Na de biopsie krijg je nog een longfoto. Als de longfoto goed is, mag je naar huis.

Soms kan er door het gaatje lucht naar buiten gaan. De long kan dan inklappen. Dit heet een klaplong. Meestal herstelt de klaplong vanzelf door rust te houden.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Longkanker Nederland