Het stadium bij longkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Van je arts hoor je in welk stadium de longkanker is. En wat dat betekent voor je behandeling en vooruitzichten. 

Lees op deze pagina verder over:

Wat bedoelt de arts met ‘stadium’?

Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. Het zegt iets over waar de tumor in de longen precies zit en hoe groot de tumor is. Ook geeft het stadium aan of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren rondom de longen en in andere organen. 

Stadiumindeling bij longkanker

Artsen gebruiken de volgende stadiumindeling bij niet-kleincellige longkanker:

Stadium 1

Er zit een kleine tumor in de long.

Bij longkanker in stadium 1 zit er een kleine tumor in de long.

Stadium 2

De tumor in de long is iets groter. Er kunnen kankercellen in de lymfeklieren van de longen zitten.

Bij longkanker stadium 2 kunnen kankercellen in de lymfeklieren van de longen zitten.

Stadium 3

Er zit een tumor in de long. Ook zijn er meestal uitzaaiingen in de lymfeklieren van het mediastinum (de ruimte tussen de longen).

  • 3A: de uitzaaiingen zitten aan de kant waar de tumor zit.
  • 3B: de uitzaaiingen zitten aan de andere kant van de borstkas of in de lymfeklieren boven het sleutelbeen.
  • 3C: de tumor is groter dan 5 cm en de uitzaaiingen zitten aan de andere kant van de borstkas of in de lymfeklieren boven het sleutelbeen.

Bij longkanker stadium 3 zijn er uitzaaiingen in de lymfeklieren of een andere longkwab.

Stadium 4

Er zit een tumor in de long en er zijn uitzaaiingen in de long en/of andere organen. Dit heet uitgezaaide longkanker.

  • Stadium 4a: er zijn meerdere tumoren in de long, er is ook een tumor in de andere long of er is een uitzaaiing naar 1 ander orgaan.

Bij longkanker stadium 4a zijn er meerdere tumoren in de longen of een uitzaaiing naar 1 ander orgaan.

  • Stadium 4b: er zijn uitzaaiingen naar 1 of meer organen.

Bij longkanker stadium 4b zijn er uitzaaiingen naar 1 of meer organen.

TNM-indeling van longkanker

Een meer precieze manier van het stadium bepalen is de TNM-indeling. De TNM-indeling is een soort code. De letters staan voor:

  • T van tumor: de grootte van de tumor en/of hoever de tumor is doorgegroeid in het weefsel eromheen.
  • N van node of lymfeklier: of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren.
  • M van metastase of uitzaaiingen: of er uitzaaiingen zijn in organen ergens anders in het lichaam.

Bij iedere letter hoort een cijfer. De letters en cijfers samen geven heel specifiek het stadium aan.

Het stadiëringssysteem voor longkanker is ingewikkeld. Wil je weten hoe het systeem wordt toegepast in jouw situatie, vraag je arts dan om uitleg.

Colofon

Met medewerking van:

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: februari 2022