Behandeling van longkanker per stadium

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Bij longkanker zijn verschillende behandelingen mogelijk. Welke behandeling de arts voorstelt, hangt vooral af van het stadium van de ziekte en de soort longkanker die je hebt.

Op deze pagina lees je deze informatie:

Niet-kleincellige longkanker (meest voorkomende soort longkanker):

Kleincellige longkanker:

Weet je niet welk stadium en soort longkanker je hebt? Je kunt dit navragen bij je arts. Het staat ook in je patiëntendossier. Of bekijk alle behandelingen bij longkanker

Behandeling van niet-kleincellige longkanker stadium 1

Bij longkanker stadium 1 is de tumor in de long klein. Je kunt dan een behandeling krijgen waardoor je kunt genezen.

longkanker stadium 1

Meestal stelt de arts dan een operatie voor. Bij de operatie haalt de arts de longkwab weg waarin de tumor zit. Dit heet een lobectomie. Lees meer over de operatie.

Een longoperatie is een ingrijpende behandeling. Is je conditie minder goed, of heeft een operatie in jouw situatie meer risico’s? Dan is bestraling van de tumor ook een goede mogelijkheid.

Behandeling van niet-kleincellige longkanker stadium 2

Bij longkanker stadium 2 is de tumor al wat groter. Ook dan kun je een behandeling krijgen waardoor je kunt genezen.

longkanker stadium 2

De behandeling bestaat vaak uit een operatie.  Als je uitzaaiingen hebt in de lymfeklieren van je longen, dan worden die lymfeklieren ook weggehaald. 

Meestal krijg je na de operatie nog een aanvullende behandeling met chemotherapie. Je arts bespreekt met je wanneer je de chemotherapie krijgt: voor of na de operatie. 

Soms stelt de arts na de operatie een behandeling met bestraling voor. Bijvoorbeeld als het niet gelukt is om de kankercellen helemaal weg te halen bij de operatie. 

Bestraling is ook een mogelijkheid wanneer een operatie niet haalbaar is. Bijvoorbeeld als je niet fit genoeg bent, of als je longen niet goed genoeg werken.

Behandeling van niet-kleincellige longkanker stadium 3

Heb je uitzaaiingen rondom de longen (stadium 3)? Ook dan is er kans op genezing.  Je arts kan je vertellen hoe groot die kans is.

longkanker stadium 3

De behandeling bestaat meestal uit chemoradiatie en daarna eventueel immunotherapie. Deze behandeling heeft genezing als doel.

Ben je niet fit genoeg voor chemoradiatie, dan kun je een behandeling krijgen om de ziekte te remmen en klachten te verminderen. De mogelijkheden zijn:

  • alleen chemotherapie
  • chemo- en immunotherapie samen
  • alleen bestraling
  • andere behandelingen om je klachten te verminderen

Met je arts bespreek je wat in jouw situatie de beste behandeling is. 

Behandeling van niet-kleincellige longkanker stadium 4

Heb je longkanker met uitzaaiingen in andere organen, dan is de kans op genezing erg klein. Je kunt nog wel 1 of meer behandelingen krijgen om de ziekte te remmen en klachten te voorkomen of te verminderen. 

Mogelijke behandelingen bij uitgezaaide niet-kleincellige longkanker zijn: 

Je arts bespreekt welke behandelingen mogelijk zijn in jouw situatie. En wat de voor- en nadelen van die behandelingen zijn. Samen bespreek je wat dat betekent in jouw situatie en voor jouw leven. Neem de tijd om een keuze te maken.

longkanker stadium 4a

longkanker stadium 4b

 

Behandeling van een paar uitzaaiingen

Als je maar één of een paar uitzaaiingen hebt, kun je heel soms genezen na een uitgebreide en zware behandeling. Deze optie wordt altijd eerst in het multidisciplinair overleg besproken. 

De behandeling bestaat uit een combinatie van medicijnen (doelgerichte therapie, immunotherapie en/of chemotherapie) en bestraling. Je krijgt de bestraling  gelijktijdig met de medicijnen, of na de behandeling met medicijnen. Een operatie waarbij de arts de uitzaaiing(en) weghaalt, is ook een mogelijkheid.

De behandeling heeft behoorlijk wat bijwerkingen en vraagt veel van je lichaam. Ook op langere termijn kan de behandeling gevolgen hebben. Met je arts kun je bespreken wat de voor- en nadelen van de behandeling zijn en hoe groot de kans op genezing is. Samen kun je dan besluiten of deze behandeling in jouw situatie een goede keuze is. 

Een andere optie is een palliatieve behandeling. Dat is een minder zware behandeling. De behandeling is dan bedoeld om de ziekte te remmen en klachten te verminderen. Je kunt er niet meer door genezen. Je arts vertelt je wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn.

Behandeling van kleincellige longkanker stadium 1, 2 en 3

Bij kleincellige longkanker is een operatie vaak minder geschikt, omdat het niet mogelijk is om met een operatie alle lymfeklieren in de ruimte tussen de longen weg te halen. Soms is een operatie of bestraling voor stadium 1 wel mogelijk, maar in de meeste gevallen zal de arts een behandeling met chemoradiatie voorstellen. Dit is een combinatie van chemotherapie en bestraling. 

Is chemoradiatie een te zware behandeling voor je, dan kun je alleen chemotherapie of alleen bestraling krijgen.

Bij stadium 3 kan de arts ook voorstellen om uit voorzorg je hersenen te bestralen. Met de bestraling kan voorkomen worden dat de kanker uitzaait naar de hersenen. Die kans is namelijk groot bij kleincellige longkanker.

Behandeling van kleincellige longkanker stadium 4

Bij stadium 4 zijn er uitzaaiingen in andere organen. Je kunt dan niet meer genezen. Wel kun je nog 1 of meer behandelingen krijgen om de ziekte te remmen en klachten te voorkomen of te verminderen. 

Mogelijke behandelingen bij uitgezaaide kleincellige longkanker zijn: 

Bij uitgezaaide kleincellige longkanker kun je ook behandelingen krijgen om pijn en andere ongemakken verminderen.

Nieuwe behandelingen bij longkanker

Soms kun je deelnemen aan een behandeling in onderzoeksverband (trial). Je krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen onderzoek naar doen.

Je arts bespreekt met je of je in aanmerking komt voor een trial. Ook kun je zelf bekijken welke trials er zijn, en bespreken met je arts of je mee kunt doen. 

Colofon

Met medewerking van:

Foto Annemarie Becker-Commissaris

Dr. Annemarie Becker-Commissaris

Longarts, Amsterdam UMC (locatie VUmc)

LinkedIn

Foto Jos Elbers

Dr. Jos Elbers

Radiotherapeut-oncoloog, Erasmus MC

LinkedIn

illustratie-arts-man

Dr. Sjaak Burgers

Longarts, Antoni van Leeuwenhoek

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: februari 2022