Het stadium van longkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Van je arts hoor je in welk stadium de longkanker is. En wat dat betekent voor je behandeling en vooruitzichten. 

Lees op deze pagina verder over:

Wat bedoelt de arts met ‘stadium’?

Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. Het zegt iets over waar de tumor in de longen precies zit en hoe groot de tumor is. Ook geeft het stadium aan of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren rondom de longen en in andere organen. 

Stadiumindeling bij niet-kleincellige longkanker

Artsen gebruiken de volgende stadiumindeling bij niet-kleincellige longkanker:

Stadium 1

Er zit een kleine tumor in de long. Lees verder over de behandeling van stadium 1 longkanker.

Longkanker stadium 1

Stadium 2

De tumor in de long is iets groter. Er kunnen kankercellen in de lymfeklieren van de longen zitten. Lees verder over de behandeling van stadium 2 longkanker.

Longkanker stadium 2

Stadium 3

Er zit een tumor in de long. Ook zijn er meestal uitzaaiingen in de lymfeklieren van het mediastinum (de ruimte tussen de longen).

  • 3A: de uitzaaiingen zitten aan de kant waar de tumor zit.
  • 3B: de uitzaaiingen zitten aan de andere kant van de borstkas of in de lymfeklieren boven het sleutelbeen.
  • 3C: de tumor is groter dan 5 cm en de uitzaaiingen zitten aan de andere kant van de borstkas of in de lymfeklieren boven het sleutelbeen.

Lees verder over de behandeling van stadium 3 longkanker.

Longkanker stadium 3

Stadium 4

Er zit een tumor in de long en er zijn uitzaaiingen in de long en/of andere organen. Dit heet uitgezaaide longkanker.

Stadium 4a

Er zijn meerdere tumoren in de long, er is ook een tumor in de andere long of er is een uitzaaiing naar 1 ander orgaan.

Longkanker stadium 4a

Stadium 4

Er zit een tumor in de long en er zijn uitzaaiingen in de long en/of andere organen. Dit heet uitgezaaide longkanker.

Stadium 4b

Er zijn uitzaaiingen naar 1 of meer organen.

Lees verder over de behandeling van stadium 4 longkanker.

Longkanker stadium 4b

In gesprek over de vooruitzichten bij kanker

Als je kanker hebt schieten allerlei vragen door je hoofd. Word ik weer beter? Hoe lang heb ik nog? Deze video helpt om daarover in gesprek te gaan met je arts en de mensen om je heen.

TNM-indeling van longkanker

Een meer precieze manier van het stadium bepalen is de TNM-indeling. De TNM-indeling is een soort code. De letters staan voor:

  • T van tumor: de grootte van de tumor en/of hoever de tumor is doorgegroeid in het weefsel eromheen.
  • N van node of lymfeklier: of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren.
  • M van metastase of uitzaaiingen: of er uitzaaiingen zijn in organen ergens anders in het lichaam.

Bij iedere letter hoort een cijfer. De letters en cijfers samen geven heel specifiek het stadium aan.

Het stadiëringssysteem voor longkanker is ingewikkeld. Wil je weten hoe het systeem wordt toegepast in jouw situatie, vraag je arts dan om uitleg.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Annemarie Becker-Commissaris

Dr. Annemarie Becker-Commissaris

Longarts, Amsterdam UMC (locatie VUmc)

LinkedIn

illustratie-arts-man

Dr. Sjaak Burgers

Longarts, Antoni van Leeuwenhoek

Logo Longkanker Nederland

Longkanker Nederland

Patiëntorganisatie

Website

Illustratie mensen

Mensen die longkanker hebben (gehad)

Logo NVALT

NVALT - Sectie Oncologie

Beroepsvereniging longartsen
Website

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: februari 2022